ประกาศราคากลาง

ประกาศวันที่ : 18 มกราคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์ DE-NON-FT-0100 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้......
stdClass Object ( [id] => 3160 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์ DE-NON-FT-0100 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้...

[picture] => [attachment] => DENONFT0100_Sale6.pdf [description] => [news_date] => 2019-01-18 [start_date] => 2019-01-18 00:00:00 [finish_date] => 2019-06-18 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-01-18 16:56:14 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-01-18 17:01:06 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 15 มกราคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำความสะอาด ขนขยะทิ้ง และเปิดล็อกพร้อมติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้า โครงการ ดุริยาชาริสม่า ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ขนขยะทิ้ง และเปิดล็อกพร้อมติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้า โครงการ ดุริยาชาริสม่า ด้วยวิธีพิเศษ......
stdClass Object ( [id] => 3129 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำความสะอาด ขนขยะทิ้ง และเปิดล็อกพร้อมติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้า โครงการ ดุริยาชาริสม่า ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ขนขยะทิ้ง และเปิดล็อกพร้อมติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้า โครงการ ดุริยาชาริสม่า ด้วยวิธีพิเศษ...

[picture] => [attachment] => detail_Sale2_6_62.pdf [description] => [news_date] => 2019-01-15 [start_date] => 2019-01-15 00:00:00 [finish_date] => 2019-06-15 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-01-15 17:46:37 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-01-15 18:00:14 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 15 มกราคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำความสะอาด ขนขยะทิ้ง และเปิดล็อกพร้อมติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้า โครงการ ธนาเพลส ลาดพร้าว 5 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ขนขยะทิ้ง และเปิดล็อกพร้อมติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้า โครงการ ธนาเพลส ลาดพร้าว 5 ด้วยวิธีพิเศษ......
stdClass Object ( [id] => 3130 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำความสะอาด ขนขยะทิ้ง และเปิดล็อกพร้อมติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้า โครงการ ธนาเพลส ลาดพร้าว 5 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ขนขยะทิ้ง และเปิดล็อกพร้อมติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้า โครงการ ธนาเพลส ลาดพร้าว 5 ด้วยวิธีพิเศษ...

[picture] => [attachment] => detail_Sale2_7_62.pdf [description] => [news_date] => 2019-01-15 [start_date] => 2019-01-15 00:00:00 [finish_date] => 2019-06-15 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-01-15 17:51:07 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-01-15 18:00:57 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 15 มกราคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำความสะอาด ขนขยะทิ้ง และเปิดล็อกพร้อมติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้า โครงการ เอื้อประชาคอนโดทาวน์ ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ขนขยะทิ้ง และเปิดล็อกพร้อมติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้า โครงการ เอื้อประชาคอนโดทาวน์ ด้วยวิธีพิเศษ......
stdClass Object ( [id] => 3131 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำความสะอาด ขนขยะทิ้ง และเปิดล็อกพร้อมติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้า โครงการ เอื้อประชาคอนโดทาวน์ ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ขนขยะทิ้ง และเปิดล็อกพร้อมติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้า โครงการ เอื้อประชาคอนโดทาวน์ ด้วยวิธีพิเศษ...

[picture] => [attachment] => detail_Sale2_8_62.pdf [description] => [news_date] => 2019-01-15 [start_date] => 2019-01-15 00:00:00 [finish_date] => 2019-06-15 00:00:00 [ordering] => 2 [created_date] => 2019-01-15 17:54:24 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-01-15 18:02:05 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 15 มกราคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำความสะอาด โครงการ บ้านบุญศิริคอนโด ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด โครงการ บ้านบุญศิริคอนโด ด้วยวิธีพิเศษ......
stdClass Object ( [id] => 3132 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำความสะอาด โครงการ บ้านบุญศิริคอนโด ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด โครงการ บ้านบุญศิริคอนโด ด้วยวิธีพิเศษ...

[picture] => [attachment] => detail_Sale2_9_62.pdf [description] => [news_date] => 2019-01-15 [start_date] => 2019-01-15 00:00:00 [finish_date] => 2019-06-15 00:00:00 [ordering] => 3 [created_date] => 2019-01-15 17:57:44 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-01-15 18:02:47 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 9 มกราคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 15 คน บริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  “ BAM ” ได้จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย......
stdClass Object ( [id] => 3096 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 15 คน บริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  “ BAM ” ได้จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย...

[picture] => [attachment] => detail_Chaing_mai.pdf [description] => [news_date] => 2019-01-09 [start_date] => 2019-01-09 00:00:00 [finish_date] => 2019-06-09 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-01-09 16:07:12 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-01-09 16:41:56 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 8 มกราคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างผู้ดูแล โครงการ เมาน์เทนวิว เขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  “ BAM ”  ได้ต่ออายุสัญญาจ้างผู้ดูแลโครงการ เมาน์เทนวิว เขาใหญ่......
stdClass Object ( [id] => 3075 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างผู้ดูแล โครงการ เมาน์เทนวิว เขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  “ BAM ”  ได้ต่ออายุสัญญาจ้างผู้ดูแลโครงการ เมาน์เทนวิว เขาใหญ่...

[picture] => [attachment] => detail_Sale6_1_62.pdf [description] => [news_date] => 2019-01-08 [start_date] => 2019-01-08 00:00:00 [finish_date] => 2019-06-08 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-01-08 14:47:56 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-01-08 15:29:26 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 8 มกราคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างผู้ดูแล โครงการ เขาใหญ่ คาซ่า รีสอร์ท ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  “ BAM ”  ได้ต่ออายุสัญญาจ้างผู้ดูแลโครงการ เขาใหญ่ คาซ่า รีสอร์ท......
stdClass Object ( [id] => 3076 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างผู้ดูแล โครงการ เขาใหญ่ คาซ่า รีสอร์ท ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  “ BAM ”  ได้ต่ออายุสัญญาจ้างผู้ดูแลโครงการ เขาใหญ่ คาซ่า รีสอร์ท...

[picture] => [attachment] => detail_Sale6_2_62.pdf [description] => [news_date] => 2019-01-08 [start_date] => 2019-01-08 00:00:00 [finish_date] => 2019-06-08 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-01-08 14:49:32 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-01-08 15:32:36 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 8 มกราคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำความสะอาด ขนขยะทิ้ง และเปิดล็อกพร้อมติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้า โครงการ โชคชัย 4 พาวิลเลี่ยน ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ขนขยะทิ้ง และเปิดล็อกพร้อมติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้า......
stdClass Object ( [id] => 3077 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำความสะอาด ขนขยะทิ้ง และเปิดล็อกพร้อมติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้า โครงการ โชคชัย 4 พาวิลเลี่ยน ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ขนขยะทิ้ง และเปิดล็อกพร้อมติดตั้งลูกบิดประตูทางเข้า...

[picture] => [attachment] => detail_Sale2_1_62.pdf [description] => [news_date] => 2019-01-08 [start_date] => 2019-01-08 00:00:00 [finish_date] => 2019-06-08 00:00:00 [ordering] => 2 [created_date] => 2019-01-08 14:52:33 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-01-08 15:34:05 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )