ประกาศราคากลาง

ประกาศวันที่ : 4 ธันวาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทําความสะอาด เก็บขยะ กําจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้/ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์ DE-NON-CB-0104, H-BKK-CB-0148, H-BKK-CB-0149, DA-BKK-CB-0125, DD-BKK-CB-0103, ... ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการทําความสะอาด เก็บขยะ กําจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้/ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์......
stdClass Object ( [id] => 5114 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทําความสะอาด เก็บขยะ กําจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้/ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์ DE-NON-CB-0104, H-BKK-CB-0148, H-BKK-CB-0149, DA-BKK-CB-0125, DD-BKK-CB-0103, ... ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการทําความสะอาด เก็บขยะ กําจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้/ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์...

[picture] => [attachment] => Sale.6_1166-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-12-04 [start_date] => 2019-12-04 00:00:00 [finish_date] => 2020-05-04 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-12-04 15:00:20 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-12-04 15:13:11 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 4 ธันวาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทําความสะอาดพร้อมขนขยะทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU2462 โครงการเจริญจิต คอนโดมิเนียม ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง ทําความสะอาดพร้อมขนขยะทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย จํานวน......
stdClass Object ( [id] => 5115 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทําความสะอาดพร้อมขนขยะทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU2462 โครงการเจริญจิต คอนโดมิเนียม ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง ทําความสะอาดพร้อมขนขยะทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย จํานวน...

[picture] => [attachment] => Sale.2_1414-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-12-04 [start_date] => 2019-12-04 00:00:00 [finish_date] => 2020-05-04 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-12-04 15:02:33 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-12-04 15:12:02 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทําความสะอาดพร้อมขนขยะทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU4106 โครงการพรหมพิมาน 2 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง ทําความสะอาดพร้อมขนขยะทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย จํานวน......
stdClass Object ( [id] => 5081 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทําความสะอาดพร้อมขนขยะทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU4106 โครงการพรหมพิมาน 2 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง ทําความสะอาดพร้อมขนขยะทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย จํานวน...

[picture] => [attachment] => Sale.2_1393-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-11-29 [start_date] => 2019-11-29 00:00:00 [finish_date] => 2020-04-29 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-11-29 11:02:36 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-11-29 12:50:00 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงานกําจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์ A-NSM-PS-0100 และ A-NSM-PS-0101 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการกําจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์ A-NSM-PS-0100 และ A-NSM-PS-0101 สภาพทรัพย์......
stdClass Object ( [id] => 5062 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงานกําจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์ A-NSM-PS-0100 และ A-NSM-PS-0101 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการกําจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์ A-NSM-PS-0100 และ A-NSM-PS-0101 สภาพทรัพย์...

[picture] => [attachment] => Sale.6_1148-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-11-28 [start_date] => 2019-11-28 00:00:00 [finish_date] => 2020-04-28 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-11-27 16:37:29 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-11-27 17:37:45 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทําความสะอาดพร้อมขนทิ้งและติดตั้งตะแกรงกันนก ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HSPKCU1313, HSPKCU1504 โครงการสยามคอนโดทาวน์ ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง ทําความสะอาคพร้อมขนทิ้งและ ติดตั้งตะแกรงกันนก ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย......
stdClass Object ( [id] => 5072 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทําความสะอาดพร้อมขนทิ้งและติดตั้งตะแกรงกันนก ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HSPKCU1313, HSPKCU1504 โครงการสยามคอนโดทาวน์ ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง ทําความสะอาคพร้อมขนทิ้งและ ติดตั้งตะแกรงกันนก ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย...

[picture] => [attachment] => Sale.2_1391-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-11-28 [start_date] => 2019-11-28 00:00:00 [finish_date] => 2020-04-28 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-11-28 10:09:40 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-11-28 15:01:50 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้งและเปิดกุญแจเสริมความปลอดภัย ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HSPKCU1494, HSPKCU1495, HSPKCU1495 โครงการลานดาว ทาวเวอร์ ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้งและเปิด กุญแจเสริมความปลอดภัย ทรัพย์สินรอการขาย......
stdClass Object ( [id] => 5073 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้งและเปิดกุญแจเสริมความปลอดภัย ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HSPKCU1494, HSPKCU1495, HSPKCU1495 โครงการลานดาว ทาวเวอร์ ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้งและเปิด กุญแจเสริมความปลอดภัย ทรัพย์สินรอการขาย...

[picture] => [attachment] => Sale.2_1389-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-11-28 [start_date] => 2019-11-28 00:00:00 [finish_date] => 2020-04-28 00:00:00 [ordering] => 2 [created_date] => 2019-11-28 15:24:51 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-11-28 17:03:50 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทําความสะอาดพร้อมขนขยะทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HSPKCU1055 โครงการร่วมทุนทอง 2 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง ทําความสะอาดพร้อมขนขยะทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย จํานวน 1 ห้อง......
stdClass Object ( [id] => 5074 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทําความสะอาดพร้อมขนขยะทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HSPKCU1055 โครงการร่วมทุนทอง 2 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง ทําความสะอาดพร้อมขนขยะทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย จํานวน 1 ห้อง...

[picture] => [attachment] => Sale.2_1390-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-11-28 [start_date] => 2019-11-28 00:00:00 [finish_date] => 2020-04-28 00:00:00 [ordering] => 3 [created_date] => 2019-11-28 15:25:48 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-11-28 15:44:06 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU1777, HBKKCU2640 โครงการอินทราวิว คอนโดทาวน์ ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย จํานวน 2 ห้อง......
stdClass Object ( [id] => 5061 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU1777, HBKKCU2640 โครงการอินทราวิว คอนโดทาวน์ ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย จํานวน 2 ห้อง...

[picture] => [attachment] => Sale.2_1380-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-11-27 [start_date] => 2019-11-27 00:00:00 [finish_date] => 2020-04-27 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-11-27 16:36:03 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-11-27 17:39:50 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 25 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง เปิดกุญแจเสริมความปลอดภัย ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน DASPKCU0161 โครงการคัลเลอร์ลิฟวิ่ง ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง เปิดกุญแจเสริมความปลอดภัย ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย จํานวน ......
stdClass Object ( [id] => 5036 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง เปิดกุญแจเสริมความปลอดภัย ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน DASPKCU0161 โครงการคัลเลอร์ลิฟวิ่ง ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง เปิดกุญแจเสริมความปลอดภัย ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย จํานวน ...

[picture] => [attachment] => Sale.2_1347-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-11-25 [start_date] => 2019-11-25 00:00:00 [finish_date] => 2020-04-25 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-11-25 13:48:15 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-11-25 14:40:45 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )