ประกาศราคากลาง

ประกาศวันที่ : 16 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงและติดตั้งระบบ Digital Living Home รหัสทรัพย์สินรอการขาย DECCSSH-0100 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการทําติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ทรัพย์สินรอการขาย เพื่อปรับปรุงและติดตั้งระบบ Digital Living Home......
stdClass Object ( [id] => 4743 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงและติดตั้งระบบ Digital Living Home รหัสทรัพย์สินรอการขาย DECCSSH-0100 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการทําติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ทรัพย์สินรอการขาย เพื่อปรับปรุงและติดตั้งระบบ Digital Living Home...

[picture] => [attachment] => DECCSSH0100_Chonburi.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-16 [start_date] => 2019-10-16 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-16 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-10 14:43:32 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-10 16:49:42 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 15 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HSPKCU-0140, 1183, 0220, 0776, 0303, 0187, 1023, 1269, 1051, 0941, 0984, 0433 22SPKCU-0017, 23SPKCU-0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007,0008 โครงการ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการ ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย จํานวน 21 ห้อง......
stdClass Object ( [id] => 4774 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HSPKCU-0140, 1183, 0220, 0776, 0303, 0187, 1023, 1269, 1051, 0941, 0984, 0433 22SPKCU-0017, 23SPKCU-0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007,0008 โครงการ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการ ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย จํานวน 21 ห้อง...

[picture] => [attachment] => HSPKCU0140_Sale2.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-15 [start_date] => 2019-10-15 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-15 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-15 11:15:09 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-15 13:42:45 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 10 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทําความสะอาด ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน DEBKKCU-0146 โครงการลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่ ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการ ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย จํานวน 1 ห้อง โครงการลุมพินี......
stdClass Object ( [id] => 4750 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทําความสะอาด ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน DEBKKCU-0146 โครงการลุมพินี วิลล์ พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่ ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการ ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย จํานวน 1 ห้อง โครงการลุมพินี...

[picture] => [attachment] => DEBKKCU0146_Sale22.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-10 [start_date] => 2019-10-10 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-10 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-10-10 15:37:39 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-10 16:48:27 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 10 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ตัดกุญแจ พร้อมเปิดกุญแจเขาควาย,ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์สิน HBKKCU-4117 โครงการทองประกายคอนโดเทล ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้างตัดกุญแจ พร้อมเปิดกุญแจเขาควาย,ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย......
stdClass Object ( [id] => 4752 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ตัดกุญแจ พร้อมเปิดกุญแจเขาควาย,ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์สิน HBKKCU-4117 โครงการทองประกายคอนโดเทล ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (หาชน) ด้ดําเนินการจัดจ้างตัดกุญแจ พร้อมเปิดกุญแเขาควาย,ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย...

[picture] => [attachment] => HBKKCU4117_Sale22.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-10 [start_date] => 2019-10-10 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-10 00:00:00 [ordering] => 2 [created_date] => 2019-10-10 15:45:33 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-10 16:58:28 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 10 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง เปิดกุญแจห้อง, ทําความสะอาดพร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU4129 โครงการสินเศรษฐี คอนโดทาวน์ ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง เปิดกุญแจห้อง, ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย......
stdClass Object ( [id] => 4753 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง เปิดกุญแจห้อง, ทําความสะอาดพร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU4129 โครงการสินเศรษฐี คอนโดทาวน์ ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (าชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง เปิดกุญแจห้อง, ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย...

[picture] => [attachment] => HBKKCU4129_Sale2.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-10 [start_date] => 2019-10-10 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-10 00:00:00 [ordering] => 3 [created_date] => 2019-10-10 15:56:42 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-10 16:45:41 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 8 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทําความสะอาด เก็บขยะ ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์ DN-BKK-CB-0100, L-NON-AB-0100 และ B-SSK-CB-0105 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการทําความสะอาด เก็บขยะ ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์ DN-BKK-CB-0100, L-NON-AB-0100 และ B-SSK-CB-0105......
stdClass Object ( [id] => 4739 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทําความสะอาด เก็บขยะ ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์ DN-BKK-CB-0100, L-NON-AB-0100 และ B-SSK-CB-0105 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการทําความสะอาด เก็บขยะ ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์ DN-BKK-CB-0100, L-NON-AB-0100 และ B-SSK-CB-0105...

[picture] => [attachment] => DNBKKCB0100_Sale62.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-08 [start_date] => 2019-10-08 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-08 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-10-08 15:25:54 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-08 16:15:14 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 7 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ HPTHCU-0299, 0246, 0248, 0594, 0824, 0801,1024, 1035, 1038, 1176, 1406,1441 โครงการบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการ ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย......
stdClass Object ( [id] => 4727 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทําความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ HPTHCU-0299, 0246, 0248, 0594, 0824, 0801,1024, 1035, 1038, 1176, 1406,1441 โครงการบัณฑิตอินเตอร์ทาวน์ ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการ ทําความสะอาด พร้อมขทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย...

[picture] => [attachment] => HPTHCU0299_Sale2.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-07 [start_date] => 2019-10-07 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-07 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-07 15:57:48 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-07 16:36:10 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 7 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างตัดกุญแจห้องพร้อมทําความสะอาด ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน DMBKKCU0101, HBKKCU4116 โครงการนิรันดร์เรซิเดนซ์ 5 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง ตัดกุญแจห้องพร้อมทําความ สะอาด ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย จํานวน 2 ห้อง......
stdClass Object ( [id] => 4729 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างตัดกุญแจห้องพร้อมทําความสะอาด ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน DMBKKCU0101, HBKKCU4116 โครงการนิรันดร์เรซิเดนซ์ 5 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง ตัดกุญแจห้องพร้อมทําความ สะอาด ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย จํานวน 2 ห้อง...

[picture] => [attachment] => DMBKKCU0101_Sale2.pdf [description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง ตัดกุญแจห้องพร้อมทําความ สะอาด ทรัพย์สินรอการขาย เป็นห้องชุดพักอาศัย จํานวน 2 ห้อง...

[news_date] => 2019-10-07 [start_date] => 2019-10-07 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-07 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-10-07 16:02:53 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-07 16:35:09 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 7 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ตัดกุญแจห้อง, เปลี่ยนลูกบิดประตู, ทําความสะอาดพร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU2615 โครงการกรีทรัพย์ แมนชั่น วิลล์ ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจัดจ้าง ตัดกุญแจห้อง, เปลี่ยนลูกบิด ประตู, ทําความสะอาดพร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย......
stdClass Object ( [id] => 4730 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ตัดกุญแจห้อง, เปลี่ยนลูกบิดประตู, ทําความสะอาดพร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU2615 โครงการกรีทรัพย์ แมนชั่น วิลล์ ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาช) ได้ดําเนินการจัดจ้าง ตัดกุญแจห้อง, เปลี่ยนลูกบิด ประตู, ทําความสะอาดพร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย...

[picture] => [attachment] => HBKKCU2615_Sale2.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-07 [start_date] => 2019-10-07 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-07 00:00:00 [ordering] => 2 [created_date] => 2019-10-07 16:04:33 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-07 16:33:48 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )