ประกาศราคากลาง

ประกาศวันที่ : 20 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU-3847,HBKKCU-3792 โครงการ 5 กะรัต 1,3 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ทรัพย์สินรอการขายเป็นชุดพักอาศัย......
stdClass Object ( [id] => 3551 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU-3847,HBKKCU-3792 โครงการ 5 กะรัต 1,3 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ทรัพย์สินรอการขายเป็นชุดพักอาศัย...

[picture] => [attachment] => HBKKCU-3847_Sale2.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-20 [start_date] => 2019-03-20 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-20 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-20 14:55:37 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-03-20 16:01:31 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 20 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU-3842,HBKKCU-3506,HBKKCU3443 โครงการริมแม่น้ำเจ้าพระยา 2,3 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ทรัพย์สินรอการขายเป็นชุดพักอาศัย......
stdClass Object ( [id] => 3552 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU-3842,HBKKCU-3506,HBKKCU3443 โครงการริมแม่น้ำเจ้าพระยา 2,3 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ทรัพย์สินรอการขายเป็นชุดพักอาศัย...

[picture] => [attachment] => HBKKCU3842_Sale2.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-20 [start_date] => 2019-03-20 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-20 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-03-20 14:57:31 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-03-20 16:02:21 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 15 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ HBKKCU-3736 โครงการรีเจ้นท์พัฒนาการอาคารชุด 2 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด  ทรัพย์สินรอการขายเป็นห้องชุดพักอาศัย......
stdClass Object ( [id] => 3527 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ HBKKCU-3736 โครงการรีเจ้นท์พัฒนาการอาคารชุด 2 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด  ทรัพย์สินรอการขายเป็นห้องชุดพักอาศัย...

[picture] => [attachment] => detail_Sale2_5_624.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-15 [start_date] => 2019-03-15 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-15 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-15 14:58:58 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-03-15 15:11:55 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 15 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU-3207,3761 โครงการ รีเจ้นท์พัฒนาการอาคารชุด 3 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ทรัพย์สินรอการขายเป็นชุดพักอาศัย......
stdClass Object ( [id] => 3528 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU-3207,3761 โครงการ รีเจ้นท์พัฒนาการอาคารชุด 3 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ทรัพย์สินรอการขายเป็นชุดพักอาศัย...

[picture] => [attachment] => HBKKCU-3207,3761_Sale2.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-15 [start_date] => 2019-03-15 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-15 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-03-15 15:01:55 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-03-15 15:12:41 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 15 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU-3805 โครงการ รีเจ้นท์พัฒนาการอาคารชุด 2 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ทรัพย์สินรอการขายเป็นห้องชุดพักอาศัย......
stdClass Object ( [id] => 3529 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU-3805 โครงการ รีเจ้นท์พัฒนาการอาคารชุด 2 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ทรัพย์สินรอการขายเป็นห้องชุดพักอาศัย...

[picture] => [attachment] => HBKKCU-3207-3761_Sale2.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-15 [start_date] => 2019-03-15 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-15 00:00:00 [ordering] => 2 [created_date] => 2019-03-15 15:04:08 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-03-15 15:13:23 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 12 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางต่อสัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลทรัพย์ NPA
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  “ BAM ” ได้ดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลทรัพย์ NPA......
stdClass Object ( [id] => 3481 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางต่อสัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลทรัพย์ NPA [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  “ BAM ” ได้ดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลทรัพย์ NPA...

[picture] => [attachment] => 11-PCB-FT-0001.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-12 [start_date] => 2019-03-12 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-12 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-11 15:54:10 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-03-11 16:25:55 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 12 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้าง เปิดกุญแจ ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU3847 โครงการ 101 แมนชั่น ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเปิดกุญแจ ทรัพย์สินรอการขายเป็นห้องชุดพักอาศัย......
stdClass Object ( [id] => 3486 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้าง เปิดกุญแจ ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HBKKCU3847 โครงการ 101 แมนชั่น ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเปิดกุญแจ ทรัพย์สินรอการขายเป็นห้องชุดพักอาศัย...

[picture] => [attachment] => detail_Sale2_2_624.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-12 [start_date] => 2019-03-12 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-12 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-12 11:36:01 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-03-12 16:41:13 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 12 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดจ้างทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์สิน HBKKCU-3827 โครงการภัทรศรีพัฒน์ ทาวเวอร์ ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย......
stdClass Object ( [id] => 3488 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลาง จัดจ้างทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง รหัสทรัพย์สิน HBKKCU-3827 โครงการภัทรศรีพัฒน์ ทาวเวอร์ ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย...

[picture] => [attachment] => detail_Sale2_4_624.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-12 [start_date] => 2019-03-12 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-12 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-03-12 11:40:34 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-03-12 16:49:40 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 12 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง,เปลี่ยนประตูห้องพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งตะแกรงกันนก รหัสทรัพย์สิน HBKKCU-3165 โครงการเคหะบางบอน 1 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาดพร้อมขนทิ้ง,เปลี่ยนประตูห้องพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งตะแกรงกันนก......
stdClass Object ( [id] => 3489 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง,เปลี่ยนประตูห้องพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งตะแกรงกันนก รหัสทรัพย์สิน HBKKCU-3165 โครงการเคหะบางบอน 1 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาดพร้อมขนทิ้ง,เปลี่ยนประตูห้องพร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งตะแกรงกันนก...

[picture] => [attachment] => HBKKCU-3165_Sale2.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-12 [start_date] => 2019-03-12 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-12 00:00:00 [ordering] => 2 [created_date] => 2019-03-12 11:43:09 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-03-12 16:50:34 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )