ประกาศราคากลาง

ประกาศวันที่ : 22 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงานทำความสะอาด เก็บขยะ พร้อมขนทิ้ง และซ่อมแซมประตู รหัสทรัพย์ DI-BKK-FT-0100 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะ พร้อมขนทิ้ง และซ่อมแซมประตู รหัสทรัพย์ DI-BKK-FT-0100......
stdClass Object ( [id] => 3871 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงานทำความสะอาด เก็บขยะ พร้อมขนทิ้ง และซ่อมแซมประตู รหัสทรัพย์ DI-BKK-FT-0100 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะ พร้อมขนทิ้ง และซ่อมแซมประตู รหัสทรัพย์ DI-BKK-FT-0100...

[picture] => [attachment] => DIBKKFT0100_Sale6.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-22 [start_date] => 2019-05-22 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-22 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-22 10:31:33 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-22 13:59:45 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 22 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ HSPKCU-1352 โครงการเทพาวิวคอนโดทาวน์ ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ HSPKCU-1352 โครงการเทพาวิวคอนโดทาวน์ ด้วยวิธีพิเศษ......
stdClass Object ( [id] => 3872 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ HSPKCU-1352 โครงการเทพาวิวคอนโดทาวน์ ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ HSPKCU-1352 โครงการเทพาวิวคอนโดทาวน์ ด้วยวิธีพิเศษ...

[picture] => [attachment] => HSPKCU1352_Sale2.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-22 [start_date] => 2019-05-22 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-22 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-05-22 14:14:41 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-22 16:53:45 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 22 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ HBKKCU-1212, 5BKKCU-0189 โครงการศรีเมืองแมนชั่น, โครงการรัชดาออคิด ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ HBKKCU-1212, 5BKKCU-0189 โครงการศรีเมืองแมนชั่น, โครงการรัชดาออคิด ด้วยวิธีพิเศษ......
stdClass Object ( [id] => 3873 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ HBKKCU-1212, 5BKKCU-0189 โครงการศรีเมืองแมนชั่น, โครงการรัชดาออคิด ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ HBKKCU-1212, 5BKKCU-0189 โครงการศรีเมืองแมนชั่น, โครงการรัชดาออคิด ด้วยวิธีพิเศษ...

[picture] => [attachment] => HBKKCU1212_Sale2.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-22 [start_date] => 2019-05-22 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-22 00:00:00 [ordering] => 2 [created_date] => 2019-05-22 14:19:23 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-22 17:01:57 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 17 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงานทำป้ายโฆษณาฟิวเจอร์บอร์ด 5 สี ขนาด 80x120 ซม. จำนวน 1,000 แผ่น ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำป้ายโฆษณาฟิวเจอร์บอร์ด 5 สี ขนาด 80x120 ซม.จำนวน 1,000 แผ่น ด้วยวิธีพิเศษ......
stdClass Object ( [id] => 3848 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงานทำป้ายโฆษณาฟิวเจอร์บอร์ด 5 สี ขนาด 80x120 ซม. จำนวน 1,000 แผ่น ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำป้ายโฆษณาฟิวเจอร์บอร์ด 5 สี ขนาด 80x120 ซม.จำนวน 1,000 แผ่น ด้วยวิธีพิเศษ...

[picture] => [attachment] => detail_Sale4_8_628.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-17 [start_date] => 2019-05-17 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-17 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-16 08:39:36 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-16 13:51:04 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 17 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงานทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้/ตัดต้นไม้ (ด้วยเครื่องจักร) พร้อมขนทิ้ง และซ่อมแซมประตู รหัสทรัพย์ DE-BKK-FT-0002 ด้วยวิธีสืบราคา
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้/ตัดต้นไม้ (ด้วยเครื่องจักร) พร้อมขนทิ้ง และซ่อมแซมประตู DE-BKK-FT-0002......
stdClass Object ( [id] => 3862 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงานทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้/ตัดต้นไม้ (ด้วยเครื่องจักร) พร้อมขนทิ้ง และซ่อมแซมประตู รหัสทรัพย์ DE-BKK-FT-0002 ด้วยวิธีสืบราคา [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้/ตัดต้นไม้ (ด้วยเครื่องจักร) พร้อมขนทิ้ง และซ่อมแซมประตู DE-BKK-FT-0002...

[picture] => [attachment] => DEBKKFT0002_Sale6.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-17 [start_date] => 2019-05-17 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-17 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-17 10:36:28 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-17 14:53:05 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 17 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงานทำป้ายไวนิล ขนาด 120x240 ซม. จำนวน 20 ผืน ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 120x240 ซม. จำนวน 20 ผืน ด้วยวิธีพิเศษ......
stdClass Object ( [id] => 3849 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงานทำป้ายไวนิล ขนาด 120x240 ซม. จำนวน 20 ผืน ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 120x240 ซม. จำนวน 20 ผืน ด้วยวิธีพิเศษ...

[picture] => [attachment] => detail_Sale4_9_628.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-17 [start_date] => 2019-05-17 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-17 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-05-16 08:43:39 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-16 13:52:31 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 17 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ 27BKKCU-0002, 0003, 0004 โครงการฟลอราวิลล์ 2 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ 27BKKCU-0002, 0003, 0004 โครงการฟลอราวิลล์ 2 ด้วยวิธีพิเศษ......
stdClass Object ( [id] => 3863 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ 27BKKCU-0002, 0003, 0004 โครงการฟลอราวิลล์ 2 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ 27BKKCU-0002, 0003, 0004 โครงการฟลอราวิลล์ 2 ด้วยวิธีพิเศษ...

[picture] => [attachment] => 27BKKCU0002_Sale22.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-17 [start_date] => 2019-05-17 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-17 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-05-17 10:49:49 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-17 14:53:36 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 17 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อเคเบิ้ลไทร์ ขนาด 12 นิ้ว X 48 มม. ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดซื้อเคเบิ้ลไทร์ ขนาด 12 นิ้ว X 48 มม. ด้วยวิธีพิเศษ......
stdClass Object ( [id] => 3850 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อเคเบิ้ลไทร์ ขนาด 12 นิ้ว X 48 มม. ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจัดซื้อเคเบิ้ลไทร์ ขนาด 12 นิ้ว X 48 มม. ด้วยวิธีพิเศษ...

[picture] => [attachment] => detail_Sale4_10_628.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-17 [start_date] => 2019-05-17 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-17 00:00:00 [ordering] => 2 [created_date] => 2019-05-16 08:47:26 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-16 13:53:28 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )
ประกาศวันที่ : 13 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ HBBKKCU-3499, 2984, 3922, 3128, 3748โครงการริมแม่น้ำเจ้าพระยา บางจาก 1,2,3 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ HBBKKCU-3499, 2984, 3922, 3128, 3748โครงการริมแม่น้ำเจ้าพระยา บางจาก 1,2...
stdClass Object ( [id] => 3832 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ HBBKKCU-3499, 2984, 3922, 3128, 3748โครงการริมแม่น้ำเจ้าพระยา บางจาก 1,2,3 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 9 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ HBBKKCU-3499, 2984, 3922, 3128, 3748โครงการริมแม่น้ำเจ้าพระยา บางจาก 1,2,3 ด้วยวิธีพิเศษ...

[picture] => [attachment] => HBBKKCU3499_Sale2.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-13 [start_date] => 2019-05-13 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-13 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-13 15:06:35 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-13 16:58:24 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศราคากลาง )