ประกาศราคากลาง

ประกาศวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างทำป้ายกรรมสิทธิ์ ชนิดไวนิล และ แบบโครงเหล็กแผ่นสังกะสี (2เสา) รหัสทรัพย์ 20-PTH-PU-0100 และ DN-PTH-AB-0100 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการจ้างงานทำป้ายกรรมสิทธิ์ ชนิดไวนิล และ แบบโครงเหล็กแผ่นสังกะสี (2เสา)......
ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ราคากลาง สถานที่จัดงาน BAM ก้าวสู่ปีที่ 20 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) "BAM" ได้จัดจ้างดำเนินการเช่าสถานที่ รวมค่าอาหาร งาน BAM ก้าวสู่ปีที่ 20 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า......
ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงานทำความสะอาด พร้อมขนขยะทิ้ง โครงการ นิรันดร์ ซิตี้ บางแค อาคาร Q ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาดพร้อมขนขยะทิ้ง ห้องชุดเลขที่ 182/230......
ประกาศวันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงานทำความสะอาด โครงการเอส คอนโด สุขุมวิท 50 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด อาคารชุดพักอาศัย โครงการเอส คอนโด สุขุมวิท 50 ......
ประกาศวันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงานทำความสะอาด และขนขยะทิ้ง โครงการบ้านสุโขทัย 2 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ขนขยะทิ้ง และเปิดล็อคประตูทางเข้า......
ประกาศวันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงานทำความสะอาด และขนขยะทิ้ง โครงการเดอะ นิช ลาดพร้าว 48 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ขนขยะทิ้ง  โครงการเดอะ นิช ลาดพร้าว 48......
ประกาศวันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงานทำความสะอาด และขนขยะทิ้ง โครงการปัญจทรัพย์ สวีท ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ขนขยะทิ้ง และเปิดล็อคกุญแจ... ...
ประกาศวันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงานทำความสะอาด โครงการ ศรีสุวรรณทาวเวอร์ อาคารเลขที่ 1 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ห้องชุดเลขที่ 401/69 ชั้น 3 จำนวน 1 ยูนิต......
ประกาศวันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างงานทำความสะอาด โครงการ เด่นนครเรสซิเดนซ์ อาคาร A ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด ห้องชุดเลขที่ 608/11 ชั้น 4 จำนวน 1 ยูนิต......