ประกาศทั่วไป

ประกาศวันที่ : 3 ธันวาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ (ประเภท 1) ของบริษัทประจําปี 2563
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อจัดจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จํานวน 320 คัน โดยมีข้อกําหนด......
stdClass Object ( [id] => 5100 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ (ประเภท 1) ของบริษัทประจําปี 2563 [category_id] => 59 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อจัดจ้าง กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จํานวน 320 คัน โดยมีข้อกําหนด...

[picture] => [attachment] => BT._2944-2562_2.pdf [description] => [news_date] => 2019-12-03 [start_date] => 2019-12-03 00:00:00 [finish_date] => 2020-05-03 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-12-03 11:07:30 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-12-03 14:37:52 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศทั่วไป )
ประกาศวันที่ : 3 ธันวาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ (ประเภท 1) จํานวน 23 คัน
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จํานวน 23 กรมธรรม์ โดยมีข้อกําหนด......
stdClass Object ( [id] => 5101 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ (ประเภท 1) จํานวน 23 คัน [category_id] => 59 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) BAMมีความประสงค์จัดซื้อ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จํานวน 23 กรมธรรม์ โดยมีข้อกําหนด...

[picture] => [attachment] => BT._2943-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-12-03 [start_date] => 2019-12-03 00:00:00 [finish_date] => 2020-05-03 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-12-03 11:09:34 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-12-03 14:36:58 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศทั่วไป )
ประกาศวันที่ : 23 สิงหาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญบริษัทประกันภัยขึ้นทะเบียนเพื่อรับประกันภัยทรัพย์สิน ประจำปี 2563
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กุรงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนบริษัทประกันภัย ประจำปี 2563 เพื่อประกันภัยทรัพย์สินของ BAM โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้... &nb...
stdClass Object ( [id] => 4442 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญบริษัทประกันภัยขึ้นทะเบียนเพื่อรับประกันภัยทรัพย์สิน ประจำปี 2563 [category_id] => 59 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กุรงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนบริษัทประกันภัย ประจำปี 2563 เพื่อประกันภัยทรัพย์สินของ BAM โดยกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้...

 

[picture] => [attachment] => detail_Procurement1_8_62.pdf [description] => [news_date] => 2019-08-23 [start_date] => 2019-08-23 00:00:00 [finish_date] => 2020-01-23 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-08-21 15:28:06 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-08-21 16:38:48 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศทั่วไป )
ประกาศวันที่ : 7 สิงหาคม 2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ท...
stdClass Object ( [id] => 2198 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [category_id] => 59 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำการของบริษัท นั้น

[picture] => [attachment] => DESSKSH0109_Sale42.pdf [description] => [news_date] => 2018-08-07 [start_date] => 2018-08-07 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 5 [created_date] => 2018-08-06 16:46:06 [created_by] => 77 [modified_date] => 2018-08-06 17:02:30 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศทั่วไป )
ประกาศวันที่ : 8 มกราคม 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ทรัพย์ 4 โครงการ (บ้านสวนรีสอร์ท, สินธร-รังสิต, สราญสิริ, เค.ซี.การ์เด้นโฮม)
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างจัดทำ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ทรัพย์ 4 โครงการ (บ้านสวนรีสอร์ท, สินธร-รังสิต, สราญสิริ, เค.ซี.การ์เด้นโฮม) จึ...
stdClass Object ( [id] => 296 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ทรัพย์ 4 โครงการ (บ้านสวนรีสอร์ท, สินธร-รังสิต, สราญสิริ, เค.ซี.การ์เด้นโฮม) [category_id] => 59 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างจัดทำ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ทรัพย์ 4 โครงการ (บ้านสวนรีสอร์ท, สินธร-รังสิต, สราญสิริ, เค.ซี.การ์เด้นโฮม) จึงได้กำหนดรายละเอียดขอบเขตและความรับผิดชอบ โดยสังเขปตามเอกสารแนบท้าย

[picture] => [attachment] => detail_Procurement7_1_59.pdf [description] => [news_date] => 2016-01-08 [start_date] => 0000-00-00 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2016-01-26 00:00:00 [created_by] => 13 [modified_date] => 2016-01-28 00:00:00 [modified_by] => 12 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศทั่วไป )
ประกาศวันที่ : 8 มกราคม 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการเขาใหญ่ คาซ่าและโครงการเมาน์เทน วิว เขาใหญ่
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างจัดทำ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการเขาใหญ่ คาซ่า และโครงการเมาน์เทน วิว เขาใหญ่ จึงได้กำหนดรายละเอียดขอบเข...
stdClass Object ( [id] => 300 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการเขาใหญ่ คาซ่าและโครงการเมาน์เทน วิว เขาใหญ่ [category_id] => 59 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างจัดทำ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการเขาใหญ่ คาซ่า และโครงการเมาน์เทน วิว เขาใหญ่ จึงได้กำหนดรายละเอียดขอบเขตและความรับผิดชอบ โดยสังเขปตามเอกสารแนบท้าย

[picture] => [attachment] => detail_Procurement6_1_59.pdf [description] => [news_date] => 2016-01-08 [start_date] => 0000-00-00 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2016-01-26 00:00:00 [created_by] => 13 [modified_date] => 2016-01-28 00:00:00 [modified_by] => 12 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศทั่วไป )
ประกาศวันที่ : 21 ธันวาคม 2558
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานออกแบบ และจัดพิมพ์โบรชัวร์ ประจำปี 2559
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างผู้ออกแบบ  และจัดพิมพ์โบรชัวร์ ประจำปี 2559  โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตและความรับผิดชอบ ( ...
stdClass Object ( [id] => 330 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานออกแบบ และจัดพิมพ์โบรชัวร์ ประจำปี 2559 [category_id] => 59 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างผู้ออกแบบ  และจัดพิมพ์โบรชัวร์ ประจำปี 2559  โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตและความรับผิดชอบ ( Terms Of  Reference -TOR ) โดยสังเขปตามเอกสารแนบท้าย

[picture] => [attachment] => detail_Procurement12_23_58.pdf [description] => [news_date] => 2015-12-21 [start_date] => 0000-00-00 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2016-01-26 00:00:00 [created_by] => 13 [modified_date] => 2016-01-28 00:00:00 [modified_by] => 1 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศทั่วไป )
ประกาศวันที่ : 21 ธันวาคม 2558
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโทรทัศน์ 60 นิ้ว
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ 60 นิ้ว ยี่ห้อ LG Ultra HDTV 4 K 3D LED TV (60UF850T) ขนาด 60 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 70,62...
stdClass Object ( [id] => 336 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโทรทัศน์ 60 นิ้ว [category_id] => 59 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ 60 นิ้ว ยี่ห้อ LG Ultra HDTV 4 K 3D LED TV (60UF850T) ขนาด 60 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 70,620.- บาท) และมีราคากลางเป็นเงิน 141,240.- บาท

[picture] => [attachment] => detail_Procurement12_21_58.pdf [description] => [news_date] => 2015-12-21 [start_date] => 0000-00-00 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2016-01-26 00:00:00 [created_by] => 13 [modified_date] => 2016-01-28 00:00:00 [modified_by] => 1 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศทั่วไป )
ประกาศวันที่ : 14 ธันวาคม 2558
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานออกแบบ ติดตั้ง และตกแต่งบูธ BAM ประจำปี 2559
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างผู้ออกแบบ ติดตั้ง และตกแต่งบูธ BAM ประจำปี 2559 โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตและความรับผิดชอบ ( Terms Of Reference ...
stdClass Object ( [id] => 355 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานออกแบบ ติดตั้ง และตกแต่งบูธ BAM ประจำปี 2559 [category_id] => 59 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างผู้ออกแบบ ติดตั้ง และตกแต่งบูธ BAM ประจำปี 2559 โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตและความรับผิดชอบ ( Terms Of Reference -TOR ) โดยสังเขปตามเอกสารแนบท้าย

[picture] => [attachment] => detail_Procurement12_8_58.pdf [description] => [news_date] => 2015-12-14 [start_date] => 0000-00-00 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2016-01-26 00:00:00 [created_by] => 13 [modified_date] => 2016-01-28 00:00:00 [modified_by] => 1 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศทั่วไป )