ประกาศทั่วไป

ประกาศวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน สำนักงานเชียงใหม่ (เจริญเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการ จ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน สำนักงานเชียงใหม่ (เจริญเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น......
ประกาศวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธีสืบราคา
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง ขอเชิฐยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ HBKKTH0317......
ประกาศวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้างการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย รหัสตลาด H-SPK-CU-1265 และ H-SPK-CU-0647 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยโครงการ เอ็น เค คอนโดมิเนียม โครงการ 2......
ประกาศวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานดูแลรักษาทรัพย์สิน และทำความสะอาดทรัพย์สิน สำนักงานนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการ จ้างพนักงานดูแลรักษาทรัพย์สิน และทำความสะอาดทรัพย์สิน สำนักงานนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น......
ประกาศวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานทำความสะอาด และขนทิ้ง-ล้างทำความสะอาดขนขยะทิ้ง เช่น ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน เครื่องซักผ้า และฟูกที่นอนทิ้ง โครงการเคหะชุมชนธนบุรี 4 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาด และขนทิ้งขยะ เช่น ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน เครื่องซักผ้า......
ประกาศวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานต้อนรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการจ้างพนักงานต้อนรับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ อัตรา......
ประกาศวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 3 กลุ่มการขาย 3-1 ได้อนุมัติให้ดำเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง .......
ประกาศวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 3 กลุ่มการขาย 3-1 ได้อนุมัติให้ดำเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช......
ประกาศวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 3 กลุ่มการขาย 3-1 ได้อนุมัติให้ดำเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช......