ประกาศทั่วไป

ประกาศวันที่ : 31 ตุลาคม 2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคา จ้างบริการใช้โปรแกรม Google Maps บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ BAM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการางบริการใช้โปรแกรม Google Maps บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ BAM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น......
stdClass Object ( [id] => 2719 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกวดราคา จ้างบริการใช้โปรแกรม Google Maps บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ BAM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [category_id] => 59 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการางบริการใช้โปรแกรม Google Maps บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของ BAM โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น...

[picture] => [attachment] => detail.pdf [description] => [news_date] => 2018-10-31 [start_date] => 2018-10-31 00:00:00 [finish_date] => 2019-05-01 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2018-10-31 11:21:33 [created_by] => 77 [modified_date] => 2018-10-31 15:06:41 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศทั่วไป )
ประกาศวันที่ : 30 ตุลาคม 2561
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฉบับแก้ไข)
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ......
stdClass Object ( [id] => 2717 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ฉบับแก้ไข) [category_id] => 59 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ...

[picture] => [attachment] => detail_Sale3_7_612.pdf [description] => [news_date] => 2018-10-30 [start_date] => 2018-10-30 00:00:00 [finish_date] => 2019-04-30 00:00:00 [ordering] => 11 [created_date] => 2018-10-30 16:50:34 [created_by] => 77 [modified_date] => 2018-10-30 17:42:14 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศทั่วไป )
ประกาศวันที่ : 22 สิงหาคม 2561
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดจ้าง Organizer สำหรับการจัดงาน BAM ก้าวสู่ปีที่ 20
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการจัดจ้าง Organizer สำหรับการจัดงาน BAM ก้าวสู่ปีที่ 20......
stdClass Object ( [id] => 2282 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดจ้าง Organizer สำหรับการจัดงาน BAM ก้าวสู่ปีที่ 20 [category_id] => 59 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการจัดจ้าง Organizer สำหรับการจัดงาน BAM ก้าวสู่ปีที่ 20...

[picture] => [attachment] => detail_Marketing_05_08_61.pdf [description] => [news_date] => 2018-08-22 [start_date] => 2018-08-22 00:00:00 [finish_date] => 2019-02-22 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2018-08-22 15:22:13 [created_by] => 60 [modified_date] => 2018-08-22 19:29:00 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศทั่วไป )
ประกาศวันที่ : 17 สิงหาคม 2561
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดทำป้ายประกาศขาย ชนิดไวนิล และ แบบเสาเหล็กแผ่นสังกะสี รหัสทรัพย์ 25-BKK-CB-0001,DD-BKK-CB-0119,DD-PTH-CB-0105,DD-SPK-CB-0106,DE-SPK-CB-0101,DI-BKK-CB-0102,DL-NON-AB-0100,DD-PTH-CB-0107,DD-PTH-CB-0106,5-PTH-CB-0104,D
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการจัดทำป้ายประกาศขาย ชนิดไวนิล และ แบบเสาเหล็กแผ่นสังกะสี รหัสทรัพย์ 25-BKK-CB-0001, DD-BKK-CB-0119, DD-PTH-C...
stdClass Object ( [id] => 2252 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดทำป้ายประกาศขาย ชนิดไวนิล และ แบบเสาเหล็กแผ่นสังกะสี รหัสทรัพย์ 25-BKK-CB-0001,DD-BKK-CB-0119,DD-PTH-CB-0105,DD-SPK-CB-0106,DE-SPK-CB-0101,DI-BKK-CB-0102,DL-NON-AB-0100,DD-PTH-CB-0107,DD-PTH-CB-0106,5-PTH-CB-0104,D [category_id] => 59 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการจัดทำป้ายประกาศขาย ชนิดไวนิล และ แบบเสาเหล็กแผ่นสังกะสี รหัสทรัพย์ 25-BKK-CB-0001, DD-BKK-CB-0119, DD-PTH-CB-0105, DD-SPK-CB-0106, DE-SPK-CB-0101, DI-BKK-CB-0102...

[picture] => [attachment] => 25BKKCB0001_Sale62.pdf [description] => [news_date] => 2018-08-17 [start_date] => 2018-08-17 00:00:00 [finish_date] => 2019-02-17 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2018-08-16 15:48:26 [created_by] => 60 [modified_date] => 2018-08-16 16:04:31 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศทั่วไป )
ประกาศวันที่ : 7 สิงหาคม 2561
ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ท...
stdClass Object ( [id] => 2198 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [category_id] => 59 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำการของบริษัท นั้น

[picture] => [attachment] => DESSKSH0109_Sale42.pdf [description] => [news_date] => 2018-08-07 [start_date] => 2018-08-07 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 5 [created_date] => 2018-08-06 16:46:06 [created_by] => 77 [modified_date] => 2018-08-06 17:02:30 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศทั่วไป )
ประกาศวันที่ : 8 มกราคม 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ทรัพย์ 4 โครงการ (บ้านสวนรีสอร์ท, สินธร-รังสิต, สราญสิริ, เค.ซี.การ์เด้นโฮม)
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างจัดทำ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ทรัพย์ 4 โครงการ (บ้านสวนรีสอร์ท, สินธร-รังสิต, สราญสิริ, เค.ซี.การ์เด้นโฮม) จึ...
stdClass Object ( [id] => 296 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ทรัพย์ 4 โครงการ (บ้านสวนรีสอร์ท, สินธร-รังสิต, สราญสิริ, เค.ซี.การ์เด้นโฮม) [category_id] => 59 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างจัดทำ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ทรัพย์ 4 โครงการ (บ้านสวนรีสอร์ท, สินธร-รังสิต, สราญสิริ, เค.ซี.การ์เด้นโฮม) จึงได้กำหนดรายละเอียดขอบเขตและความรับผิดชอบ โดยสังเขปตามเอกสารแนบท้าย

[picture] => [attachment] => detail_Procurement7_1_59.pdf [description] => [news_date] => 2016-01-08 [start_date] => 0000-00-00 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2016-01-26 00:00:00 [created_by] => 13 [modified_date] => 2016-01-28 00:00:00 [modified_by] => 12 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศทั่วไป )
ประกาศวันที่ : 8 มกราคม 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการเขาใหญ่ คาซ่าและโครงการเมาน์เทน วิว เขาใหญ่
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างจัดทำ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการเขาใหญ่ คาซ่า และโครงการเมาน์เทน วิว เขาใหญ่ จึงได้กำหนดรายละเอียดขอบเข...
stdClass Object ( [id] => 300 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจัดทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการเขาใหญ่ คาซ่าและโครงการเมาน์เทน วิว เขาใหญ่ [category_id] => 59 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างจัดทำ ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการเขาใหญ่ คาซ่า และโครงการเมาน์เทน วิว เขาใหญ่ จึงได้กำหนดรายละเอียดขอบเขตและความรับผิดชอบ โดยสังเขปตามเอกสารแนบท้าย

[picture] => [attachment] => detail_Procurement6_1_59.pdf [description] => [news_date] => 2016-01-08 [start_date] => 0000-00-00 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2016-01-26 00:00:00 [created_by] => 13 [modified_date] => 2016-01-28 00:00:00 [modified_by] => 12 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศทั่วไป )
ประกาศวันที่ : 21 ธันวาคม 2558
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานออกแบบ และจัดพิมพ์โบรชัวร์ ประจำปี 2559
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างผู้ออกแบบ  และจัดพิมพ์โบรชัวร์ ประจำปี 2559  โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตและความรับผิดชอบ ( ...
stdClass Object ( [id] => 330 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานออกแบบ และจัดพิมพ์โบรชัวร์ ประจำปี 2559 [category_id] => 59 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างผู้ออกแบบ  และจัดพิมพ์โบรชัวร์ ประจำปี 2559  โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตและความรับผิดชอบ ( Terms Of  Reference -TOR ) โดยสังเขปตามเอกสารแนบท้าย

[picture] => [attachment] => detail_Procurement12_23_58.pdf [description] => [news_date] => 2015-12-21 [start_date] => 0000-00-00 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2016-01-26 00:00:00 [created_by] => 13 [modified_date] => 2016-01-28 00:00:00 [modified_by] => 1 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศทั่วไป )
ประกาศวันที่ : 21 ธันวาคม 2558
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโทรทัศน์ 60 นิ้ว
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ 60 นิ้ว ยี่ห้อ LG Ultra HDTV 4 K 3D LED TV (60UF850T) ขนาด 60 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 70,62...
stdClass Object ( [id] => 336 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาโทรทัศน์ 60 นิ้ว [category_id] => 59 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ 60 นิ้ว ยี่ห้อ LG Ultra HDTV 4 K 3D LED TV (60UF850T) ขนาด 60 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง (เครื่องละ 70,620.- บาท) และมีราคากลางเป็นเงิน 141,240.- บาท

[picture] => [attachment] => detail_Procurement12_21_58.pdf [description] => [news_date] => 2015-12-21 [start_date] => 0000-00-00 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2016-01-26 00:00:00 [created_by] => 13 [modified_date] => 2016-01-28 00:00:00 [modified_by] => 1 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศทั่วไป )