ประกาศขายทรัพย์สินอื่น BAM

ประกาศวันที่ : 6 ธันวาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประเภทคอมเพรสเซอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบระบบปรับอากาศ
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ประเภทคอมเพรสเซอร์ จํานวน 5 ลูก พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบระบบปรับอากาศ......
stdClass Object ( [id] => 5122 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประเภทคอมเพรสเซอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบระบบปรับอากาศ [category_id] => 10 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) BAMมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ประเภทคอมเพรสเซอร์ จํานวน 5 ลูก พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบระบบปรับอากาศ...

[picture] => [attachment] => BT._2949-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-12-06 [start_date] => 2019-12-06 00:00:00 [finish_date] => 2020-05-06 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-12-06 15:54:41 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-12-06 16:04:17 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศขายทรัพย์สินอื่น BAM )
ประกาศวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประเภทรถยนต์
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ประเภทรถยนต์ จํานวน 8 คัน โดยวิธีประมูลขายทอดตลาด......
stdClass Object ( [id] => 5020 [egp_link] => [title] => ประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประเภทรถยนต์ [category_id] => 10 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) BAMมีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ประเภทรถยนต์ จํานวน 8 คัน โดยวิธีประมูลขายทอดตลาด...

[picture] => [attachment] => BT._2844-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-11-22 [start_date] => 2019-11-22 00:00:00 [finish_date] => 2020-04-22 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-11-21 16:28:22 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-11-21 17:17:28 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศขายทรัพย์สินอื่น BAM )