ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศวันที่ : 25 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 4839 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/FPRO9951BServlet?projectId=62107286276&itemNo=0&fileName=62107286276_25621025171341_2.zip [title] => ประกวดราคาจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 8 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-10-25 [start_date] => 2019-10-25 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-28 20:08:39 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา )
ประกาศวันที่ : 25 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบ Multi-Function ประจำสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 4840 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/FPRO9951BServlet?projectId=62107283306&itemNo=0&fileName=62107283306_25621025171239_2.zip [title] => ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบ Multi-Function ประจำสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 8 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-10-25 [start_date] => 2019-10-25 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-28 20:08:39 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา )
ประกาศวันที่ : 30 กรกฎาคม 2562
ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 4346 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/FPRO9951BServlet?projectId=62077513800&itemNo=0&fileName=62077513800_25620730134107_2.zip [title] => ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 8 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-07-30 [start_date] => 2019-07-30 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-07-30 20:03:39 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา )
ประกาศวันที่ : 10 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 300 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 4025 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/FPRO9951BServlet?projectId=62067107328&itemNo=0&fileName=62067107328_25620610163104_2.zip [title] => ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 300 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 8 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-06-10 [start_date] => 2019-06-10 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-10 20:04:48 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา )
ประกาศวันที่ : 10 พฤษภาคม 2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Magnetic Bearing Chiller) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 3824 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/FPRO9951BServlet?projectId=62057136860&itemNo=0&fileName=62057136860_25620510181609_2.zip [title] => ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Magnetic Bearing Chiller) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 8 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-05-10 [start_date] => 2019-05-10 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-10 20:05:31 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา )
ประกาศวันที่ : 15 มีนาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 3530 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/FPRO9951BServlet?projectId=62037257822&itemNo=0&fileName=62037257822_25620315152008_2.zip [title] => ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 8 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-15 [start_date] => 2019-03-15 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-15 20:06:48 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา )
ประกาศวันที่ : 13 มีนาคม 2562
ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ Voice Over IP (PDM/IP) อาคารสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 3496 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/FPRO9951BServlet?projectId=62037126429&itemNo=0&fileName=62037126429_25620313114233_2.zip [title] => ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ Voice Over IP (PDM/IP) อาคารสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 8 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-13 [start_date] => 2019-03-13 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-13 12:06:54 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา )