ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศวันที่ : 15 มีนาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 3530 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/FPRO9951BServlet?projectId=62037257822&itemNo=0&fileName=62037257822_25620315152008_2.zip [title] => ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 8 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-15 [start_date] => 2019-03-15 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-15 20:06:48 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา )
ประกาศวันที่ : 13 มีนาคม 2562
ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ Voice Over IP (PDM/IP) อาคารสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 3496 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/FPRO9951BServlet?projectId=62037126429&itemNo=0&fileName=62037126429_25620313114233_2.zip [title] => ประกวดราคาซื้อระบบโทรศัพท์ Voice Over IP (PDM/IP) อาคารสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 8 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-13 [start_date] => 2019-03-13 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-13 12:06:54 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา )
ประกาศวันที่ : 31 ตุลาคม 2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคา ประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง  ประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)......
stdClass Object ( [id] => 2721 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกวดราคา ประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 8 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง  ประกวดจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

[picture] => [attachment] => detail_1.pdf [description] => [news_date] => 2018-10-31 [start_date] => 2018-10-31 00:00:00 [finish_date] => 2019-05-01 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2018-10-31 11:26:59 [created_by] => 77 [modified_date] => 2018-12-20 17:23:57 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา )
ประกาศวันที่ : 30 ตุลาคม 2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีลานจอดรถอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีลานจอดรถอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)......
stdClass Object ( [id] => 2705 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีลานจอดรถอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 8 [thumbnail] => [short_description] =>

บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีลานจอดรถอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

[picture] => [attachment] => detail_Procurement29_10_61.pdf [description] => [news_date] => 2018-10-30 [start_date] => 2018-10-30 00:00:00 [finish_date] => 2019-04-30 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2018-10-30 09:10:35 [created_by] => 77 [modified_date] => 2018-12-20 17:23:57 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา )