ประกาศเชิญชวน

ประกาศวันที่ : 3 ธันวาคม 2562
ยกเลิก : ประกวดราคาจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 5107 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62107286276&templateType=D2&temp_Announ=D&temp_itemNo=1&seqNo=2 [title] => ยกเลิก : ประกวดราคาจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 60 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-12-03 [start_date] => 2019-12-03 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-12-03 20:09:48 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศเชิญชวน )
ประกาศวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562
ประกวดราคาจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 4910 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62107286276&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0 [title] => ประกวดราคาจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 60 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-11-01 [start_date] => 2019-11-01 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-11-01 20:08:37 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศเชิญชวน )
ประกาศวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562
ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบ Multi-Function ประจำสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 4911 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62107283306&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0 [title] => ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบ Multi-Function ประจำสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 60 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-11-01 [start_date] => 2019-11-01 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-11-01 20:08:37 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศเชิญชวน )
ประกาศวันที่ : 5 สิงหาคม 2562
ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 4366 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62077513800&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0 [title] => ประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 60 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-08-05 [start_date] => 2019-08-05 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-08-05 20:03:35 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศเชิญชวน )
ประกาศวันที่ : 2 สิงหาคม 2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Magnetic Bearing Chiller) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 4363 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62057136860&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0 [title] => ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็น (Magnetic Bearing Chiller) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 60 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-08-02 [start_date] => 2019-08-02 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-08-02 20:03:37 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศเชิญชวน )
ประกาศวันที่ : 19 มิถุนายน 2562
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 300 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 4087 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62067107328&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0 [title] => ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 300 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 60 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-06-19 [start_date] => 2019-06-19 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-19 20:04:37 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศเชิญชวน )
ประกาศวันที่ : 10 พฤษภาคม 2562
ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ติดตั้งดาดฟ้าอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 3825 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62057114707&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0 [title] => ประกวดราคาซื้อระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ติดตั้งดาดฟ้าอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 60 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-05-10 [start_date] => 2019-05-10 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-10 20:05:31 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศเชิญชวน )
ประกาศวันที่ : 22 มีนาคม 2562
ยกเลิก : ประกวดราคาจ้างฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ภายในอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 3589 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62037041683&templateType=D2&temp_Announ=D&temp_itemNo=1&seqNo=1 [title] => ยกเลิก : ประกวดราคาจ้างฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ภายในอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 60 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-22 [start_date] => 2019-03-22 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-22 20:06:43 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศเชิญชวน )
ประกาศวันที่ : 21 มีนาคม 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 3578 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62037257822&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0 [title] => ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 60 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-21 [start_date] => 2019-03-21 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-21 20:06:44 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศเชิญชวน )