ประกาศเชิญชวน

ประกาศวันที่ : 6 มีนาคม 2562
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานใหม่ (ดอนเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 3450 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62037063146&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0 [title] => ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานใหม่ (ดอนเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 60 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-06 [start_date] => 2019-03-06 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-06 07:07:06 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศเชิญชวน )
ประกาศวันที่ : 6 มีนาคม 2562
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานใหม่ (ดอนเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานใหม่ (ดอนเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)......
stdClass Object ( [id] => 3455 [egp_link] => [title] => ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานใหม่ (ดอนเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 60 [thumbnail] => [short_description] =>

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานใหม่ (ดอนเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

[picture] => [attachment] => detail_Procurement1_3_62.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-06 [start_date] => 2019-03-06 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-06 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-06 15:55:36 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-03-06 18:02:08 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศเชิญชวน )
ประกาศวันที่ : 5 มีนาคม 2562
ประกวดราคาจ้างฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ภายในอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
stdClass Object ( [id] => 3448 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62037041683&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0 [title] => ประกวดราคาจ้างฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ภายในอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [category_id] => 60 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-05 [start_date] => 2019-03-05 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-05 20:07:04 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศเชิญชวน )
ประกาศวันที่ : 26 ธันวาคม 2561
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม สำหรับถ่ายเอกสารปี 2562 โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
stdClass Object ( [id] => 3037 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=61127333173&templateType=D2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=0 [title] => ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม สำหรับถ่ายเอกสารปี 2562 โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) [category_id] => 60 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2018-12-26 [start_date] => 2018-12-26 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2018-12-26 07:08:41 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศเชิญชวน )