แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน 2562
บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch)
stdClass Object ( [id] => 4110 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62060017350&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-06-21 [start_date] => 2019-06-21 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-21 20:04:33 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน 2562
ทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ระยะเวลา 2 เดือน
stdClass Object ( [id] => 4111 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62060017322&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ระยะเวลา 2 เดือน [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-06-21 [start_date] => 2019-06-21 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-21 20:04:33 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 21 มิถุนายน 2562
บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
stdClass Object ( [id] => 4112 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62060016326&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์หลักและศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-06-21 [start_date] => 2019-06-21 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-21 20:04:33 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 19 มิถุนายน 2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี......
stdClass Object ( [id] => 4082 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...

[picture] => [attachment] => ประกาศแผนจัดจ้าง_sale4.pdf [description] => [news_date] => 2019-06-19 [start_date] => 2019-06-19 00:00:00 [finish_date] => 2019-11-19 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-19 09:37:04 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-06-19 09:55:20 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 19 มิถุนายน 2562
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
stdClass Object ( [id] => 4085 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62060013746&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-06-19 [start_date] => 2019-06-19 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-19 20:04:35 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 17 มิถุนายน 2562
จัดทำรายงานภาวะอุตสาหกรรม (Industry Report) การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในประเทศไทย
stdClass Object ( [id] => 4075 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62060011865&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => จัดทำรายงานภาวะอุตสาหกรรม (Industry Report) การบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในประเทศไทย [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-06-17 [start_date] => 2019-06-17 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-17 20:04:39 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 14 มิถุนายน 2562
โครงการ 20 ปี BAM ก้าวสู่อนาคตไปด้วยกัน
stdClass Object ( [id] => 4061 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62060010599&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => โครงการ 20 ปี BAM ก้าวสู่อนาคตไปด้วยกัน [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-06-14 [start_date] => 2019-06-14 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-14 20:04:43 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 13 มิถุนายน 2562
บริการวงจรเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงระบบ MPLS พร้อมอุปกรณ์
stdClass Object ( [id] => 4048 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62060008825&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => บริการวงจรเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงระบบ MPLS พร้อมอุปกรณ์ [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-06-13 [start_date] => 2019-06-13 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-13 20:04:45 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 11 มิถุนายน 2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี......
stdClass Object ( [id] => 4022 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...

[picture] => [attachment] => detail_Sale4_3_6210.pdf [description] => [news_date] => 2019-06-11 [start_date] => 2019-06-11 00:00:00 [finish_date] => 2019-11-11 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-10 13:25:29 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-06-10 14:58:28 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )