แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันที่ : 19 ธันวาคม 2561
รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร (ผช.กจญ. และ รอง กจญ.)
stdClass Object ( [id] => 2959 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M61120019587&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร (ผช.กจญ. และ รอง กจญ.) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2018-12-19 [start_date] => 2018-12-19 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2018-12-19 12:50:11 [created_by] => 0 [modified_date] => 2018-12-19 13:27:01 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 19 ธันวาคม 2561
บำรุงรักษาการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล Oracle
stdClass Object ( [id] => 2982 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M61120020028&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => บำรุงรักษาการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล Oracle [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2018-12-19 [start_date] => 2018-12-19 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2018-12-19 20:08:48 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 19 ธันวาคม 2561
ออกแบบงานก่อสร้างอาคารสำนักงานนครศรีธรรมราช (แห่งใหม่)
stdClass Object ( [id] => 2983 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M61120019469&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ออกแบบงานก่อสร้างอาคารสำนักงานนครศรีธรรมราช (แห่งใหม่) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2018-12-19 [start_date] => 2018-12-19 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2018-12-19 20:08:48 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 18 ธันวาคม 2561
รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร (ผช.กจญ. และ รอง กจญ.)
stdClass Object ( [id] => 2960 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M61120019061&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => รถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร (ผช.กจญ. และ รอง กจญ.) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2018-12-18 [start_date] => 2018-12-18 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2018-12-19 12:50:11 [created_by] => 0 [modified_date] => 2018-12-19 13:26:59 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 18 ธันวาคม 2561
บริษัทสแกนเอกสาร NPL และ NPA
stdClass Object ( [id] => 2961 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M61120016075&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => บริษัทสแกนเอกสาร NPL และ NPA [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2018-12-18 [start_date] => 2018-12-18 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2018-12-19 12:50:11 [created_by] => 0 [modified_date] => 2018-12-19 13:26:57 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 18 ธันวาคม 2561
พนักงาน Outsource จำนวน 4 คน เพื่อช่วยงานฝ่ายคดี 1
stdClass Object ( [id] => 2962 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M61120018042&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => พนักงาน Outsource จำนวน 4 คน เพื่อช่วยงานฝ่ายคดี 1 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2018-12-18 [start_date] => 2018-12-18 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2018-12-19 12:50:11 [created_by] => 0 [modified_date] => 2018-12-19 13:26:54 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 14 ธันวาคม 2561
พนักงานเพื่อทำหน้าที่สืบทรัพย์/สืบข้อมูลของฝ่ายคดี 2
stdClass Object ( [id] => 2963 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M61120014782&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => พนักงานเพื่อทำหน้าที่สืบทรัพย์/สืบข้อมูลของฝ่ายคดี 2 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2018-12-14 [start_date] => 2018-12-14 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2018-12-19 12:50:11 [created_by] => 0 [modified_date] => 2018-12-19 13:26:52 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 3 กรกฎาคม 2561
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 5
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ.........
stdClass Object ( [id] => 2064 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 5 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ......

[picture] => [attachment] => detail_Sale5_1_7_61.pdf [description] => [news_date] => 2018-07-03 [start_date] => 2018-07-03 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2018-07-04 13:48:17 [created_by] => 77 [modified_date] => 2018-12-20 17:23:30 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 28 มิถุนายน 2561
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 4 เพิ่มเติม
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ......
stdClass Object ( [id] => 2038 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 4 เพิ่มเติม [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ...

[picture] => [attachment] => DESSKSH0109_Sale4.pdf [description] => [news_date] => 2018-06-28 [start_date] => 2018-06-28 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2018-06-28 16:22:54 [created_by] => 60 [modified_date] => 2018-12-20 17:23:30 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )