แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันที่ : 14 มีนาคม 2562
ปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานภูเก็ต
stdClass Object ( [id] => 3521 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62030012857&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานภูเก็ต [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-14 [start_date] => 2019-03-14 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-14 20:06:50 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 13 มีนาคม 2562
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (San Storage)
stdClass Object ( [id] => 3495 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62030010577&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (San Storage) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-13 [start_date] => 2019-03-13 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-13 12:06:52 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 13 มีนาคม 2562
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นายมรรษ รตนาภรณ์)
stdClass Object ( [id] => 3509 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62030011352&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นายมรรษ รตนาภรณ์) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-13 [start_date] => 2019-03-13 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-13 20:06:52 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 8 มีนาคม 2562
เครื่องทำน้ำเย็น (Magnetic Bearing Chiller)
stdClass Object ( [id] => 3477 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62030006783&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => เครื่องทำน้ำเย็น (Magnetic Bearing Chiller) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-08 [start_date] => 2019-03-08 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-08 20:06:58 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 8 มีนาคม 2562
ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ติดตั้งดาดฟ้าอาคารสำนักงานใหญ่ BAM
stdClass Object ( [id] => 3478 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62030006835&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ติดตั้งดาดฟ้าอาคารสำนักงานใหญ่ BAM [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-08 [start_date] => 2019-03-08 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-08 20:06:58 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 6 มีนาคม 2562
เฟอร์นิเจอร์สำหรับสำนักงานแห่งใหม่ (ดอนเมือง)
stdClass Object ( [id] => 3461 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62030004289&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => เฟอร์นิเจอร์สำหรับสำนักงานแห่งใหม่ (ดอนเมือง) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-06 [start_date] => 2019-03-06 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-06 20:07:01 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 6 มีนาคม 2562
ของที่ระลึกครบรอบ 20 ปี BAM (ทองคำแท่ง)
stdClass Object ( [id] => 3462 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62030004687&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ของที่ระลึกครบรอบ 20 ปี BAM (ทองคำแท่ง) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-06 [start_date] => 2019-03-06 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-06 20:07:01 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 5 มีนาคม 2562
สมาชิกรับข้อมูลคดีล้มละลายและคดีขายทอดตลาดทรัพย์
stdClass Object ( [id] => 3446 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62030003513&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => สมาชิกรับข้อมูลคดีล้มละลายและคดีขายทอดตลาดทรัพย์ [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-05 [start_date] => 2019-03-05 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-05 20:07:02 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 1 มีนาคม 2562
บริการตรวจสุขภาพพนักงาน BAM ประจำปี 2562
stdClass Object ( [id] => 3423 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62030000900&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => บริการตรวจสุขภาพพนักงาน BAM ประจำปี 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-01 [start_date] => 2019-03-01 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-01 20:07:09 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )