แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันที่ : 7 มิถุนายน 2562
ระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
stdClass Object ( [id] => 4021 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62060004543&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-06-07 [start_date] => 2019-06-07 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-08 07:04:51 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 27 พฤษภาคม 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 300 เครื่อง
stdClass Object ( [id] => 3951 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62050021120&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 300 เครื่อง [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-05-27 [start_date] => 2019-05-27 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-27 20:05:07 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 27 พฤษภาคม 2562
จัดอันดับเครดิตองค์กร (Company Rating) และตราสารหนี้ (Issue Rating)
stdClass Object ( [id] => 3952 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62050020746&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => จัดอันดับเครดิตองค์กร (Company Rating) และตราสารหนี้ (Issue Rating) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-05-27 [start_date] => 2019-05-27 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-27 20:05:07 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 27 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้
stdClass Object ( [id] => 3953 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62050020785&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-05-27 [start_date] => 2019-05-27 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-27 20:05:07 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 27 พฤษภาคม 2562
กฎหมายเพื่อจัดจำหน่ายหุ้นกู้
stdClass Object ( [id] => 3954 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62050020809&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => กฎหมายเพื่อจัดจำหน่ายหุ้นกู้ [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-05-27 [start_date] => 2019-05-27 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-27 20:05:07 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 27 พฤษภาคม 2562
นายทะเบียนหุ้นกู้
stdClass Object ( [id] => 3955 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62050020827&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => นายทะเบียนหุ้นกู้ [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-05-27 [start_date] => 2019-05-27 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-27 20:05:07 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 23 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี......
stdClass Object ( [id] => 3878 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...

[picture] => [attachment] => detail_Marketing_3_62.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-23 [start_date] => 2019-05-23 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-23 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-23 09:48:22 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-23 10:12:39 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 23 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบและประเมินความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
stdClass Object ( [id] => 3890 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62050017455&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ตรวจสอบและประเมินความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-05-23 [start_date] => 2019-05-23 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-23 20:05:12 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 21 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี......
stdClass Object ( [id] => 3870 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...

[picture] => [attachment] => detail_Marketing_1_624.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-21 [start_date] => 2019-05-21 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-21 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-21 17:27:30 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-21 17:30:19 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )