แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันที่ : 21 สิงหาคม 2562
จัดทำรายงานประจำปี 2562 และจัดทำ CD รายงานประจำปี 2562
stdClass Object ( [id] => 4443 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62080019074&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => จัดทำรายงานประจำปี 2562 และจัดทำ CD รายงานประจำปี 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-08-21 [start_date] => 2019-08-21 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-08-21 20:03:09 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม 2562
บริการวงจรเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์
stdClass Object ( [id] => 4419 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62080015495&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => บริการวงจรเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงพร้อมอุปกรณ์ [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-08-19 [start_date] => 2019-08-19 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-08-19 12:03:13 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 19 สิงหาคม 2562
บำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล (Netbackup) พร้อม Hard Disk 14 TB
stdClass Object ( [id] => 4425 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62080015615&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => บำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล (Netbackup) พร้อม Hard Disk 14 TB [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-08-19 [start_date] => 2019-08-19 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-08-19 20:03:12 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 16 สิงหาคม 2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี......
stdClass Object ( [id] => 4413 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...

[picture] => [attachment] => HBKKSH0421_Sale4_1.pdf [description] => [news_date] => 2019-08-16 [start_date] => 2019-08-16 00:00:00 [finish_date] => 2020-01-16 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-08-16 08:48:39 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-08-16 09:40:22 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 14 สิงหาคม 2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี......
stdClass Object ( [id] => 4405 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...

[picture] => [attachment] => detail_Marketing_1_626.pdf [description] => [news_date] => 2019-08-14 [start_date] => 2019-08-14 00:00:00 [finish_date] => 2020-01-14 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-08-14 16:20:42 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-08-14 16:38:38 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 14 สิงหาคม 2562
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Agent)
stdClass Object ( [id] => 4406 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62080011263&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Agent) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-08-14 [start_date] => 2019-08-14 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-08-14 20:03:19 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 7 สิงหาคม 2562
ด้านการบัญชีเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ความสนับสนุนในการเตรียมข้อมูลทางการเงินใน Offering circular และการจัดทำหน้งสือ Comfort letter ของผู้สอบบัญชีของ BAM
stdClass Object ( [id] => 4376 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62080005422&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ด้านการบัญชีเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ความสนับสนุนในการเตรียมข้อมูลทางการเงินใน Offering circular และการจัดทำหน้งสือ Comfort letter ของผู้สอบบัญชีของ BAM [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-08-07 [start_date] => 2019-08-07 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-08-07 12:03:28 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 31 กรกฎาคม 2562
ทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ BAM 1 เดือน
stdClass Object ( [id] => 4352 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62070023847&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่ BAM 1 เดือน [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-07-31 [start_date] => 2019-07-31 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-07-31 20:03:38 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 31 กรกฎาคม 2562
ปฏิทินและของขวัญ (Gift Set) ประจำปี 2563
stdClass Object ( [id] => 4353 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62070023817&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ปฏิทินและของขวัญ (Gift Set) ประจำปี 2563 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-07-31 [start_date] => 2019-07-31 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-07-31 20:03:38 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )