แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันที่ : 17 มกราคม 2562
การใช้บริการระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงานใหญ่
stdClass Object ( [id] => 3141 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62010014374&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => การใช้บริการระบบโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตภายในสำนักงานใหญ่ [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-01-17 [start_date] => 2019-01-17 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-01-17 12:08:08 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 16 มกราคม 2562
ที่ปรึกษาด้านบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
stdClass Object ( [id] => 3134 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62010013260&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ที่ปรึกษาด้านบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-01-16 [start_date] => 2019-01-16 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-01-16 12:08:10 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 15 มกราคม 2562
ที่ปรึกษาด้านบัญชีเพื่อติดตามกระบวนการทำงานของ BAM เป็นกรณีพิเศษ
stdClass Object ( [id] => 3133 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62010012164&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ที่ปรึกษาด้านบัญชีเพื่อติดตามกระบวนการทำงานของ BAM เป็นกรณีพิเศษ [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-01-15 [start_date] => 2019-01-15 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-01-15 20:08:11 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 10 มกราคม 2562
เครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงานพิษณุโลก
stdClass Object ( [id] => 3107 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62010008668&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => เครื่องปรับอากาศสำหรับสำนักงานพิษณุโลก [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-01-10 [start_date] => 2019-01-10 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-01-10 20:08:18 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 25 ธันวาคม 2561
ประกาศ เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี.......
stdClass Object ( [id] => 3009 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง เผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี....

[picture] => [attachment] => detail_Sale4_7_616.pdf [description] => [news_date] => 2018-12-25 [start_date] => 2018-12-25 00:00:00 [finish_date] => 2019-06-25 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2018-12-21 14:42:42 [created_by] => 77 [modified_date] => 2018-12-21 16:03:30 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 21 ธันวาคม 2561
บำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ โปรแกรมเครื่องแม่ข่ายเสมือน และระบบ (System Service)
stdClass Object ( [id] => 3023 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M61120023916&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => บำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ โปรแกรมเครื่องแม่ข่ายเสมือน และระบบ (System Service) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2018-12-21 [start_date] => 2018-12-21 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2018-12-21 20:08:46 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 21 ธันวาคม 2561
เครื่องแบบพนักงานประจำปี 2562
stdClass Object ( [id] => 3024 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M61120023237&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => เครื่องแบบพนักงานประจำปี 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2018-12-21 [start_date] => 2018-12-21 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2018-12-21 20:08:46 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 19 ธันวาคม 2561
กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม สำหรับถ่ายเอกสารปี 2562
stdClass Object ( [id] => 2957 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M61120019256&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม สำหรับถ่ายเอกสารปี 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2018-12-19 [start_date] => 2018-12-19 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2018-12-19 12:50:11 [created_by] => 0 [modified_date] => 2018-12-19 13:27:04 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 19 ธันวาคม 2561
พนักงาน Outsource เพื่อช่วยงานฝ่ายปฏิบัติการสินทรัพย์และหลักประกัน
stdClass Object ( [id] => 2958 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M61120019536&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => พนักงาน Outsource เพื่อช่วยงานฝ่ายปฏิบัติการสินทรัพย์และหลักประกัน [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2018-12-19 [start_date] => 2018-12-19 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2018-12-19 12:50:11 [created_by] => 0 [modified_date] => 2018-12-19 13:27:02 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )