แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันที่ : 23 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี......
stdClass Object ( [id] => 3878 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...

[picture] => [attachment] => detail_Marketing_3_62.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-23 [start_date] => 2019-05-23 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-23 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-23 09:48:22 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-23 10:12:39 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 23 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบและประเมินความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
stdClass Object ( [id] => 3890 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62050017455&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ตรวจสอบและประเมินความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-05-23 [start_date] => 2019-05-23 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-23 20:05:12 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 21 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี......
stdClass Object ( [id] => 3870 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...

[picture] => [attachment] => detail_Marketing_1_624.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-21 [start_date] => 2019-05-21 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-21 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-21 17:27:30 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-21 17:30:19 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 16 พฤษภาคม 2562
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบังคับคดี
stdClass Object ( [id] => 3860 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62050011623&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบังคับคดี [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-05-16 [start_date] => 2019-05-16 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-16 20:05:22 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 14 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี......
stdClass Object ( [id] => 3836 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...

[picture] => [attachment] => detail_Sale6_1_626.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-14 [start_date] => 2019-05-14 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-14 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-14 09:59:40 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-14 10:59:51 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 14 พฤษภาคม 2562
INTERACTIVE SCREEN
stdClass Object ( [id] => 3840 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62050009668&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => INTERACTIVE SCREEN [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-05-14 [start_date] => 2019-05-14 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-14 20:05:24 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 14 พฤษภาคม 2562
ด้านการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลทางการเงิน
stdClass Object ( [id] => 3841 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62050008604&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ด้านการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อมูลทางการเงิน [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-05-14 [start_date] => 2019-05-14 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-14 20:05:24 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 14 พฤษภาคม 2562
เครื่องชงกาแฟ จำนวน 24 เครื่อง
stdClass Object ( [id] => 3842 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62050008652&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => เครื่องชงกาแฟ จำนวน 24 เครื่อง [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-05-14 [start_date] => 2019-05-14 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-14 20:05:24 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 7 พฤษภาคม 2562
บริษัทจัดหาพนักงานขับรถยนต์ประจำปี 2562
stdClass Object ( [id] => 3795 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62050004401&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => บริษัทจัดหาพนักงานขับรถยนต์ประจำปี 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-05-07 [start_date] => 2019-05-07 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-07 20:05:34 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )