แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันที่ : 15 ตุลาคม 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แบบ Rack Mount Server
stdClass Object ( [id] => 4775 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62100014210&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) แบบ Rack Mount Server [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-10-15 [start_date] => 2019-10-15 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-15 12:08:57 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 15 ตุลาคม 2562
เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 27 เครื่อง
stdClass Object ( [id] => 4778 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62100014841&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 27 เครื่อง [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-10-15 [start_date] => 2019-10-15 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-15 20:08:57 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 10 ตุลาคม 2562
บริการบำรุงรักษาระบบประมวลผล (Oracle Linux) และระบบฐานข้อมูล (Oracle Database)
stdClass Object ( [id] => 4756 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62100011225&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => บริการบำรุงรักษาระบบประมวลผล (Oracle Linux) และระบบฐานข้อมูล (Oracle Database) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-10-10 [start_date] => 2019-10-10 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-10 20:09:03 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 9 ตุลาคม 2562
บำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการเข้าถึงระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Cyberark)
stdClass Object ( [id] => 4742 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62100010044&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => บำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริหารจัดการเข้าถึงระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Cyberark) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-10-09 [start_date] => 2019-10-09 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-09 20:09:05 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 8 ตุลาคม 2562
ปรับปรุงและตกแต่งห้องฟิตเนส อาคารสำนักงานใหญ่ BAM
stdClass Object ( [id] => 4740 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62100008341&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ปรับปรุงและตกแต่งห้องฟิตเนส อาคารสำนักงานใหญ่ BAM [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-10-08 [start_date] => 2019-10-08 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-08 20:09:06 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 1 ตุลาคม 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบ Multi-Function ประจำสำนักงานใหญ่
stdClass Object ( [id] => 4665 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62100001461&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบ Multi-Function ประจำสำนักงานใหญ่ [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-10-01 [start_date] => 2019-10-01 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-01 20:09:16 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 30 กันยายน 2562
ผู้จัดพิมพ์หนังสือชี้ชวนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น BAM
stdClass Object ( [id] => 4662 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62090038638&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ผู้จัดพิมพ์หนังสือชี้ชวนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น BAM [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-09-30 [start_date] => 2019-09-30 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-09-30 20:09:17 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 26 กันยายน 2562
ผู้เชี่ยวชาญทำการสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review)
stdClass Object ( [id] => 4650 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62090032327&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ผู้เชี่ยวชาญทำการสอบทานและประเมินความเชื่อมั่นในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-09-26 [start_date] => 2019-09-26 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-09-26 20:09:23 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 23 กันยายน 2562
ด้านกฎหมาย เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม BAM
stdClass Object ( [id] => 4633 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62090027169&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ด้านกฎหมาย เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม BAM [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-09-23 [start_date] => 2019-09-23 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-09-23 20:09:28 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )