จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันที่ : 3 ธันวาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยวชั้นเดียว 1 หลัง รหัสทรัพย์ DE-PCK-SH-0106
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยวชั้นเดียว 1 หลัง พร้อมโรงจอดรถ / ห้องเก็บของ......
stdClass Object ( [id] => 5102 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยวชั้นเดียว 1 หลัง รหัสทรัพย์ DE-PCK-SH-0106 [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) BAMมีความประสงค์จะทําการ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยวชั้นเดียว 1 หลัง พร้อมโรงจอดรถ / ห้องเก็บของ...

[picture] => [attachment] => Prachuap._58-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-12-03 [start_date] => 2019-12-03 00:00:00 [finish_date] => 2020-05-03 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-12-03 11:29:14 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-12-03 14:34:48 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จํานวน 2 หลัง รหัสทรัพย์ L-BKK-CB-0155
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พาณิชย์ 3.5 ชั้น จํานวน 2 หลัง รหัสทรัพย์......
stdClass Object ( [id] => 5013 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จํานวน 2 หลัง รหัสทรัพย์ L-BKK-CB-0155 [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) BAMมีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พาณิชย์ 3.5 ชั้น จํานวน 2 หลัง รหัสทรัพย์...

[picture] => [attachment] => Sale.6_1136-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-11-21 [start_date] => 2019-11-21 00:00:00 [finish_date] => 2020-04-21 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-11-21 15:41:53 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-11-21 17:36:49 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคางานงานกําจัดวัชพืช พร้อมถมดินปรับพื้นที่ รหัสทรัพย์ A-PTH-WL-0289
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการกําจัดวัชพืช พร้อมถม ดินปรับพื้นที่ ทรัพย์เป็นที่ดินเปล่า จํานวน 21 แปลง......
stdClass Object ( [id] => 5004 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคางานงานกําจัดวัชพืช พร้อมถมดินปรับพื้นที่ รหัสทรัพย์ A-PTH-WL-0289 [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) BAMมีความประสงค์จะทําการกําจัดวัชพืช พร้อมถม ดินปรับพื้นที่ ทรัพย์เป็นที่ดินเปล่า จํานวน 21 แปลง...

[picture] => [attachment] => Sale.5_0718-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-11-20 [start_date] => 2019-11-20 00:00:00 [finish_date] => 2020-04-20 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-11-20 09:08:19 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-11-20 09:14:34 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 31 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ DEPTHSH0160 โครงการเมธารมย์
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง ที่ตั้ง โครงการเมธารมย์......
stdClass Object ( [id] => 4891 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ DEPTHSH0160 โครงการเมธารมย์ [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) BAMมีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง ที่ตั้ง โครงการเมธารมย์...

[picture] => [attachment] => DEPTHSH0160_Sale42.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-31 [start_date] => 2019-10-31 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-31 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-31 09:52:35 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-31 15:25:17 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 31 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ DK-BKK-CB-0101
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พาณิชย์ 4.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ ......
stdClass Object ( [id] => 4896 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ DK-BKK-CB-0101 [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) BAMมีความปรสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พาณิชย์ 4.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ ...

[picture] => [attachment] => DKBKKCB0101_Sale6.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-31 [start_date] => 2019-10-31 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-31 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-10-31 16:43:58 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-31 17:23:24 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 21 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 1 งาน โดยวิธีสืบราคา
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM รหัสทรัพย์ DABKKSH0172......
stdClass Object ( [id] => 4803 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 1 งาน โดยวิธีสืบราคา [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM รหัสทรัพย์ DABKKSH0172...

[picture] => [attachment] => DABKKSH0172_Sale34.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-21 [start_date] => 2019-10-21 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-21 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-18 15:55:02 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-10-18 16:50:24 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 17 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 1 งาน โดยวิธีสืบราคา
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รอการขาย BAM รหัสทรัพย์ DDPTHSHO151 หมู่บ้าน......
stdClass Object ( [id] => 4786 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 1 งาน โดยวิธีสืบราคา [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รอการขาย BAM รหัสทรัพย์ DDPTHSHO151 หมู่บ้าน...

[picture] => [attachment] => DDPTHSH0151_Sale3.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-17 [start_date] => 2019-10-17 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-17 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-17 14:29:00 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-17 14:47:13 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 16 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว จํานวน 1 งาน โดยวิธีสืบราคา
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการ ขาย BAM รหัสทรัพย์ DEPKTSH-0115......
stdClass Object ( [id] => 4781 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว จํานวน 1 งาน โดยวิธีสืบราคา [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการ าย BAM รหัสทรัพย์ DEPKTSH-0115...

[picture] => [attachment] => DEPKTSH0115_Phuket.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-16 [start_date] => 2019-10-16 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-16 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-16 14:15:02 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-16 14:40:54 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 3 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ 26-BKK-CB-0002
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พาณิชย์ 4.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์......
stdClass Object ( [id] => 4671 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ 26-BKK-CB-0002 [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) BAMมีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พาณิชย์ 4.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์...

[picture] => [attachment] => 26BKKCB0002_Sale6.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-03 [start_date] => 2019-10-03 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-03 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-03 16:38:28 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-11 11:52:17 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )