จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันที่ : 16 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว จํานวน 1 งาน โดยวิธีสืบราคา
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการ ขาย BAM รหัสทรัพย์ DEPKTSH-0115......
stdClass Object ( [id] => 4781 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM บ้านเดี่ยว ชั้นเดียว จํานวน 1 งาน โดยวิธีสืบราคา [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการ าย BAM รหัสทรัพย์ DEPKTSH-0115...

[picture] => [attachment] => DEPKTSH0115_Phuket.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-16 [start_date] => 2019-10-16 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-16 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-16 14:15:02 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-16 14:40:54 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 3 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ 26-BKK-CB-0002
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พาณิชย์ 4.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์......
stdClass Object ( [id] => 4671 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ 26-BKK-CB-0002 [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) BAMมีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พาณิชย์ 4.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์...

[picture] => [attachment] => 26BKKCB0002_Sale6.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-03 [start_date] => 2019-10-03 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-03 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-03 16:38:28 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-11 11:52:17 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 19 กันยายน 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ H-PTH-CB-0119
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พาณิชย์ 3.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง......
stdClass Object ( [id] => 4604 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ H-PTH-CB-0119 [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) BAMมีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร พาณิชย์ 3.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง...

[picture] => [attachment] => HPTHCB0119_Sale62.pdf [description] => [news_date] => 2019-09-19 [start_date] => 2019-09-19 00:00:00 [finish_date] => 2020-02-19 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-09-18 16:43:01 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-09-18 16:46:10 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 6 กันยายน 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 2 หลัง โดยวิธีสืบราคา
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รอการขาย BAM บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 2 หลัง......
stdClass Object ( [id] => 4544 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 2 หลัง โดยวิธีสืบราคา [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทําการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รอการขาย BAM บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 2 หลัง...

[picture] => [attachment] => DEBKKSH0175_Sale3.pdf [description] => [news_date] => 2019-09-06 [start_date] => 2019-09-06 00:00:00 [finish_date] => 2020-02-06 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-09-05 17:26:46 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-09-05 17:50:55 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 4 กันยายน 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น จํานวน 1 คูหา รหัสทรัพย์ DE-PCK-CB-0103
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น จํานวน 1 คูหา เลขที่ 198/1อยู่ติดถนนชมสินธุ์......
stdClass Object ( [id] => 4527 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น จํานวน 1 คูหา รหัสทรัพย์ DE-PCK-CB-0103 [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) BAMมีความประสงค์จะทําการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น จํานวน 1 คูหา เลขที่ 198/1อยู่ติดถนนชมสินธุ์...

[picture] => [attachment] => DEPCKCB0103_PrachuapKhiriKhan2.pdf [description] => [news_date] => 2019-09-04 [start_date] => 2019-09-04 00:00:00 [finish_date] => 2020-02-04 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-09-05 09:06:59 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-09-05 09:15:22 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 4 กันยายน 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น จํานวน 1 คูหา รหัสทรัพย์ H-PCK-CB-0100
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทําการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น จํานวน 1 คูหา เลขที่......
stdClass Object ( [id] => 4528 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น จํานวน 1 คูหา รหัสทรัพย์ H-PCK-CB-0100 [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) BAMมีความประสงค์จะทําการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น จํานวน 1 คูหา เลขที่...

[picture] => [attachment] => HPCKCB0100_PrachuapKhiriKhan2.pdf [description] => [news_date] => 2019-09-04 [start_date] => 2019-09-04 00:00:00 [finish_date] => 2020-02-04 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-09-05 09:08:38 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-09-05 09:14:32 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 26 สิงหาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ DD-KNK-SH-0104
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) "BAM" มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ DD-KNK-SH-0104......
stdClass Object ( [id] => 4444 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ DD-KNK-SH-0104 [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) "BAM" มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ DD-KNK-SH-0104...

[picture] => [attachment] => DDKNKSH0104_KhonKaen.pdf [description] => [news_date] => 2019-08-26 [start_date] => 2019-08-26 00:00:00 [finish_date] => 2020-01-26 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-08-22 09:18:10 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-08-22 10:39:50 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 20 สิงหาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมและซ่อมแซม อาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น จำนวน 8 คูหา ตั้งอยู่บน ฉ.1829-1835 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น จำนวน 8 คูหา ตั้งอยู่บน ฉ.1829-1835 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตรา...
stdClass Object ( [id] => 4418 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมและซ่อมแซม อาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น จำนวน 8 คูหา ตั้งอยู่บน ฉ.1829-1835 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น จำนวน 8 คูหา ตั้งอยู่บน ฉ.1829-1835 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด...

[picture] => [attachment] => LTRTCB0113_RAYOUNG.pdf [description] => [news_date] => 2019-08-20 [start_date] => 2019-08-20 00:00:00 [finish_date] => 2020-01-20 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-08-16 15:56:32 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-08-16 16:18:19 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 16 สิงหาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง โครงการหมู่บ้านแสนรัก พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง โครงการหมู่บ้านแสนรัก พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพม...
stdClass Object ( [id] => 4412 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง โครงการหมู่บ้านแสนรัก พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง โครงการหมู่บ้านแสนรัก พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร...

[picture] => [attachment] => HBKKSH0421_Sale42.pdf [description] => [news_date] => 2019-08-16 [start_date] => 2019-08-16 00:00:00 [finish_date] => 2020-01-16 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-08-16 08:31:47 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-08-16 09:53:07 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )