จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันที่ : 20 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมและซ่อมแซม บ้านเดี่ยวชั้นเดียว หมู่บ้านการุณ 2 ตั้งอยู่บน ฉ.75286 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 0-0-50 ไร่
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงและซ่อมแซม บ้านเดี่ยวชั้นเดียว หมู่บ้านการุณ 2......
stdClass Object ( [id] => 3542 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมและซ่อมแซม บ้านเดี่ยวชั้นเดียว หมู่บ้านการุณ 2 ตั้งอยู่บน ฉ.75286 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 0-0-50 ไร่ [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงและซ่อมแซม บ้านเดี่ยวชั้นเดียว หมู่บ้านการุณ 2...

[picture] => [attachment] => DECHMSH-0126001.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-20 [start_date] => 2019-03-20 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-20 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-19 15:15:06 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-03-19 17:15:04 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 19 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย จำนวน 1 ยูนิต โครงการ ดีดี แมนชั่น อาคาร B
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย จำนวน1 ยูนิต โครงการ ดีดี แมนชั่น อาคาร B......
stdClass Object ( [id] => 3538 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย จำนวน 1 ยูนิต โครงการ ดีดี แมนชั่น อาคาร B [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย จำนวน1 ยูนิต โครงการ ดีดี แมนชั่น อาคาร B...

[picture] => [attachment] => detail_Sale1_4_624.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-19 [start_date] => 2019-03-19 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-19 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-03-18 15:22:21 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-03-18 15:33:10 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 18 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย จำนวน 1 ยูนิต โครงการดีดี แมนชั่น 2 อาคารA
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย จำนวน1 ยูนิต โครงการดีดี แมนชั่น 2 อาคารA......
stdClass Object ( [id] => 3537 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย จำนวน 1 ยูนิต โครงการดีดี แมนชั่น 2 อาคารA [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย จำนวน1 ยูนิต โครงการดีดี แมนชั่น 2 อาคารA...

[picture] => [attachment] => detail_Sale1_3_624.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-18 [start_date] => 2019-03-18 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-18 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-18 15:20:12 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-03-18 15:30:59 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 15 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง โครงการหมู่บ้านมัณฑนาปิ่นเกล้า - พระราม 5 ตำบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง......
stdClass Object ( [id] => 3516 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง โครงการหมู่บ้านมัณฑนาปิ่นเกล้า - พระราม 5 ตำบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง...

[picture] => [attachment] => DENONSH0131_Sale4.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-15 [start_date] => 2019-03-15 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-15 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-14 15:23:57 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-03-14 18:05:21 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 14 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย จำนวน 3 ยูนิต โครงการอาคารชุดบ้านสวนแจ้งวัฒนะ ต.ทุ่งสีกัน อ.ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย จำนวน 3 ยูนิต โครงการอาคารชุดบ้านสวนแจ้งวัฒนะ......
stdClass Object ( [id] => 3517 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย จำนวน 3 ยูนิต โครงการอาคารชุดบ้านสวนแจ้งวัฒนะ ต.ทุ่งสีกัน อ.ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย จำนวน 3 ยูนิต โครงการอาคารชุดบ้านสวนแจ้งวัฒนะ...

[picture] => [attachment] => detail_Sale1_2_624.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-14 [start_date] => 2019-03-14 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-14 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-03-14 15:28:44 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-03-14 18:06:02 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 8 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 1 คูหา ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 48078 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 1 คูหา ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 48078 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง......
stdClass Object ( [id] => 3451 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 1 คูหา ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 48078 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 1 คูหา ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 48078 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง...

[picture] => [attachment] => detail_Lumpang_1.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-08 [start_date] => 2019-03-08 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-08 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-06 15:42:17 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-03-06 17:58:53 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 6 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง โครงการหมู่บ้านเศรษฐสิริ สนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว2 ชั้น จำนวน 1 หลัง......
stdClass Object ( [id] => 3445 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง โครงการหมู่บ้านเศรษฐสิริ สนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว2 ชั้น จำนวน 1 หลัง...

[picture] => [attachment] => DDNONSH0124_Sale4.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-06 [start_date] => 2019-03-06 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-06 00:00:00 [ordering] => 2 [created_date] => 2019-03-05 16:29:25 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-03-05 16:32:22 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 5 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย โครงการ แกรนด์ พาร์ควิว อโศก
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย โครงการ แกรนด์ พาร์ควิว อโศก......
stdClass Object ( [id] => 3435 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย โครงการ แกรนด์ พาร์ควิว อโศก [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย โครงการ แกรนด์ พาร์ควิว อโศก...

[picture] => [attachment] => DD-BKK-CU-0115_Sale2.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-05 [start_date] => 2019-03-05 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-05 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-05 14:34:21 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-03-05 14:59:06 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 4 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านตึกชั้นเดียว 1 หลัง บ้านเลขที่ 796/11 หมู่บ้านรุ่งอรุณ ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 129171 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านตึกชั้นเดียว 1 หลัง ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 129171......
stdClass Object ( [id] => 3422 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านตึกชั้นเดียว 1 หลัง บ้านเลขที่ 796/11 หมู่บ้านรุ่งอรุณ ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 129171 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านตึกชั้นเดียว 1 หลัง ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 129171...

[picture] => [attachment] => detail_Lumpang6.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-04 [start_date] => 2019-03-04 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-04 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-01 16:41:29 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-03-01 17:04:00 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )