จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันที่ : 22 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จำนวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ DD-BKK-CB-0123
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จำนวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ DD-BKK-CB-0123......
stdClass Object ( [id] => 3868 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จำนวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ DD-BKK-CB-0123 [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จำนวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ DD-BKK-CB-0123...

[picture] => [attachment] => DDBKKCB0123_Sale6.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-22 [start_date] => 2019-05-22 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-22 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-21 15:42:38 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-21 17:29:13 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 22 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดจ้างงานผลิต Scoop "Home of Love By BAM" จำนวน 16 ตอน ในปี 2562
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างงานผลิต Scoop "Home of Love By BAM" จำนวน 16 ตอน ในปี 2562......
stdClass Object ( [id] => 3876 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจัดจ้างงานผลิต Scoop "Home of Love By BAM" จำนวน 16 ตอน ในปี 2562 [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างงานผลิต Scoop "Home of Love By BAM" จำนวน 16 ตอน ในปี 2562...

[picture] => [attachment] => detail_Marketing_2_62.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-22 [start_date] => 2019-05-22 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-22 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-22 16:20:38 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-22 17:04:09 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 17 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีสืบราคา
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM รหัสทรัพย์ HBKKTH0227......
stdClass Object ( [id] => 3861 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM ทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีสืบราคา [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM รหัสทรัพย์ HBKKTH0227...

[picture] => [attachment] => HBKKTH0227_Sale3.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-17 [start_date] => 2019-05-17 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-17 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-17 09:29:17 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-17 14:46:43 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 13 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย โครงการบดินทร์ สวีท โฮม
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย โครงการบดินทร์ สวีท โฮม......
stdClass Object ( [id] => 3827 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย โครงการบดินทร์ สวีท โฮม [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย โครงการบดินทร์ สวีท โฮม...

[picture] => [attachment] => DEBKKCU0133_Sale22.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-13 [start_date] => 2019-05-13 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-13 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-13 10:14:01 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-13 13:12:33 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 8 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีสืบราคา
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM รหัสทรัพย์ DDBKKSH0124 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง... ...
stdClass Object ( [id] => 3797 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีสืบราคา [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย BAM รหัสทรัพย์ DDBKKSH0124 บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง... 

[picture] => [attachment] => DDBKKSH0124_Sale3.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-08 [start_date] => 2019-05-08 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-08 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-08 09:41:51 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-08 10:42:57 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 8 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย จำนวย 1 ยูนิต โครงการลำสาลีแมนชั่น
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย จำนวย 1 ยูนิต โครงการลำสาลีแมนชั่น......
stdClass Object ( [id] => 3800 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย จำนวย 1 ยูนิต โครงการลำสาลีแมนชั่น [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย จำนวย 1 ยูนิต โครงการลำสาลีแมนชั่น...

[picture] => [attachment] => HBKKCU2077_Sale2.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-08 [start_date] => 2019-05-08 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-08 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-05-08 09:58:37 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-08 10:45:24 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 2 พฤษภาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย โครงการบ้านสวนธน (2)
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย โครงการบ้านสวนธน (2)......
stdClass Object ( [id] => 3758 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย โครงการบ้านสวนธน (2) [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย โครงการบ้านสวนธน (2)...

[picture] => [attachment] => DDSPKCU0104_Sale2.pdf [description] => [news_date] => 2019-05-02 [start_date] => 2019-05-02 00:00:00 [finish_date] => 2019-10-02 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-05-02 11:27:16 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-05-02 11:31:23 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 25 เมษายน 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย โครงการ ภัทรศรีพัฒน์ ทาวเวอร์
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย โครงการ ภัทรศรีพัฒน์ ทาวเวอร์......
stdClass Object ( [id] => 3723 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย โครงการ ภัทรศรีพัฒน์ ทาวเวอร์ [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย โครงการ ภัทรศรีพัฒน์ ทาวเวอร์...

[picture] => [attachment] => detail_Sale2_5_628.pdf [description] => [news_date] => 2019-04-25 [start_date] => 2019-04-25 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-25 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-04-23 14:33:33 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-04-24 11:45:12 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 19 เมษายน 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย โครงการเดอะนิช ไอดี ลาดพร้าว 130
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย โครงการเดอะนิช ไอดี ลาดพร้าว 130......
stdClass Object ( [id] => 3705 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัย โครงการเดอะนิช ไอดี ลาดพร้าว 130 [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมห้องชุดพักอาศัย โครงการเดอะนิช ไอดี ลาดพร้าว 130...

[picture] => [attachment] => DIBKKCU0106_Sale22.pdf [description] => [news_date] => 2019-04-19 [start_date] => 2019-04-19 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-19 00:00:00 [ordering] => 4 [created_date] => 2019-04-19 15:02:51 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-04-19 15:28:50 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )