จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันที่ : 15 กรกฎาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น จำนวน 2 หลัง รหัสทรัพย์ DE-BKK-CB-0112
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น จำนวน 2 หลัง รหัสทรัพย์ DE-BKK-CB-0112......
stdClass Object ( [id] => 4239 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น จำนวน 2 หลัง รหัสทรัพย์ DE-BKK-CB-0112 [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น จำนวน 2 หลัง รหัสทรัพย์ DE-BKK-CB-0112...

[picture] => [attachment] => DEBKKCB0112_Sale6.pdf [description] => [news_date] => 2019-07-15 [start_date] => 2019-07-15 00:00:00 [finish_date] => 2019-12-15 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-07-15 11:28:30 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-07-15 11:33:22 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 15 กรกฎาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ H-NON-CB-0139
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ H-NON-CB-0139......
stdClass Object ( [id] => 4240 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ H-NON-CB-0139 [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ H-NON-CB-0139...

[picture] => [attachment] => HNONCB0139_Sale6.pdf [description] => [news_date] => 2019-07-15 [start_date] => 2019-07-15 00:00:00 [finish_date] => 2019-12-15 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-07-15 11:30:52 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-07-15 11:33:53 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จำนวน 2 หลัง รหัสทรัพย์ 5-PTH-CB-0104
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จำนวน 2 หลัง รหัสทรัพย์ 5-PTH-CB-0104......
stdClass Object ( [id] => 4157 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จำนวน 2 หลัง รหัสทรัพย์ 5-PTH-CB-0104 [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จำนวน 2 หลัง รหัสทรัพย์ 5-PTH-CB-0104...

[picture] => [attachment] => 5PTHCB0104_Sale6.pdf [description] => [news_date] => 2019-07-02 [start_date] => 2019-07-02 00:00:00 [finish_date] => 2019-12-02 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-07-02 14:44:30 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-07-02 16:13:35 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 2 กรกฎาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง รหัสทรัพย์ DA-NON-CB-0110
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง รหัสทรัพย์ DA-NON-CB-0110......
stdClass Object ( [id] => 4158 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง รหัสทรัพย์ DA-NON-CB-0110 [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง รหัสทรัพย์ DA-NON-CB-0110...

[picture] => [attachment] => DANONCB0110_Sale6_1.pdf [description] => [news_date] => 2019-07-02 [start_date] => 2019-07-02 00:00:00 [finish_date] => 2019-12-02 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-07-02 14:58:47 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-07-02 16:15:44 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 1 กรกฎาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทรัพย์สินรอการขาย หมู่บ้านริมจันทร์ธานี โครงการ Digital Living Home
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ DECHRSH0106001 หมู่บ้านริมจันทร์ธานี บ้านเลขที่ 31/16 หมู่ที่ 3 บนโฉนดเลขที่ 813...
stdClass Object ( [id] => 4098 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทรัพย์สินรอการขาย หมู่บ้านริมจันทร์ธานี โครงการ Digital Living Home [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์ DECHRSH0106001 หมู่บ้านริมจันทร์ธานี บ้านเลขที่ 31/16 หมู่ที่ 3 บนโฉนดเลขที่ 81383 และ 81384 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โครงการ Digital Living Home…

[picture] => [attachment] => ปรับปรุงซ่อมแซม_Digital_Living_Home_ชร._pdf_1.pdf [description] => [news_date] => 2019-07-01 [start_date] => 2019-07-01 00:00:00 [finish_date] => 2019-12-01 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-20 16:43:40 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-06-21 11:18:07 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 28 มิถุนายน 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมและซ่อมแซม บ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่บน ฉ.71703 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงและซ่อมแซม บ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่บน ฉ.71703 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธาน...
stdClass Object ( [id] => 4147 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมและซ่อมแซม บ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่บน ฉ.71703 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงและซ่อมแซม บ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่บน ฉ.71703 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี...

[picture] => [attachment] => HUBNSH0122_UBONRATCHATHANI.pdf [description] => [news_date] => 2019-06-28 [start_date] => 2019-06-28 00:00:00 [finish_date] => 2019-11-28 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-28 13:37:32 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-06-28 17:08:19 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 25 มิถุนายน 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาซ่อมแซมบ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว และโรงจอดรถ บน น.ส.3 ก เลขที่ 1491 และ 1492 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทำการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว และโรงจอดรถ บน น.ส.3 ก เลขที่ 1491 และ 1492 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเช...
stdClass Object ( [id] => 4062 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาซ่อมแซมบ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว และโรงจอดรถ บน น.ส.3 ก เลขที่ 1491 และ 1492 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทำการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยตึกชั้นเดียว และโรงจอดรถ บน น.ส.3 ก เลขที่ 1491 และ 1492 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย…

[picture] => [attachment] => ประกาศ_ตามบันทึกที่_ชร.566-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-06-25 [start_date] => 2019-06-25 00:00:00 [finish_date] => 2019-11-25 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-14 20:04:49 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-07-02 13:18:00 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 19 มิถุนายน 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ 1NONSH0119 โครงการกฤษดา ลากูน
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ที่ตั้ง โครงการกฤษดา ลากูน เลขที่ 98/159 โฉนดเลขที่ 16396 ต.บางคูเวียง อ.บางกร...
stdClass Object ( [id] => 4083 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ 1NONSH0119 โครงการกฤษดา ลากูน [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ที่ตั้ง โครงการกฤษดา ลากูน เลขที่ 98/159 โฉนดเลขที่ 16396 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี...

[picture] => [attachment] => 0862-62_-1NONSH0119_sale4.pdf [description] => [news_date] => 2019-06-19 [start_date] => 2019-06-19 00:00:00 [finish_date] => 2019-11-19 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-19 09:40:21 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-06-19 09:50:43 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 18 มิถุนายน 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น จำนวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ 31-NON-CB-0001
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น จำนวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ 31-NON-CB-0001 สถานที่ตั้งอยู่ที่ 24/333 หมู่ที่ 5 ถนนพิบูลสงคร...
stdClass Object ( [id] => 4077 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น จำนวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ 31-NON-CB-0001 [category_id] => 6 [thumbnail] => [short_description] =>

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น จำนวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ 31-NON-CB-0001 สถานที่ตั้งอยู่ที่ 24/333 หมู่ที่ 5 ถนนพิบูลสงคราม 21 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

[picture] => [attachment] => 31NONCB0001-ประกาศ_sale6.pdf [description] => [news_date] => 2019-06-18 [start_date] => 2019-06-18 00:00:00 [finish_date] => 2019-11-18 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-06-18 16:20:28 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-06-18 16:31:02 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => จัดซื้อจัดจ้าง )