ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ล้าง,ทำความสะอาดทรัพย์สิน ด้วยวิธีสืบราคา
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ได้อนุมัติให้ดำเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง และทำความสะอาด ทรัพย์สิน รหัส H-PCK-SH-0102,H-PCK...
stdClass Object ( [id] => 3356 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ล้าง,ทำความสะอาดทรัพย์สิน ด้วยวิธีสืบราคา [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ได้อนุมัติให้ดำเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง และทำความสะอาด ทรัพย์สิน รหัส H-PCK-SH-0102,H-PCK-SH-0112,H-PCK-SH-0113,H-PCK-TH-0103...

[picture] => [attachment] => HPCKSH0102_PRACHUABKIRIKHAN.pdf [description] => [news_date] => 2019-02-21 [start_date] => 2019-02-21 00:00:00 [finish_date] => 2019-07-21 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-02-20 08:43:10 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-02-20 15:48:22 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด ตัดต้นไม้-กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเรื่อง ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด ตัดต้นไม้-กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ......
stdClass Object ( [id] => 3359 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด ตัดต้นไม้-กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเรื่อง ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด ตัดต้นไม้-กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ...

[picture] => [attachment] => detail_Sale3_4_622.pdf [description] => [news_date] => 2019-02-21 [start_date] => 2019-02-21 00:00:00 [finish_date] => 2019-07-21 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-02-20 13:15:56 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-02-20 15:52:53 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด ตัดต้นไม้-กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเรื่อง ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด ตัดต้นไม้-กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ......
stdClass Object ( [id] => 3362 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด ตัดต้นไม้-กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเรื่อง ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด ตัดต้นไม้-กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ...

[picture] => [attachment] => detail_Procurement5_2_622.pdf [description] => [news_date] => 2019-02-21 [start_date] => 2019-02-21 00:00:00 [finish_date] => 2019-07-21 00:00:00 [ordering] => 2 [created_date] => 2019-02-20 15:53:29 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-02-20 15:59:14 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 1 กลุ่มพัฒนาและปรับปรุงทรัพย์ 1 ได้อนุมัติให้ดำเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง......
stdClass Object ( [id] => 3348 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 1 กลุ่มพัฒนาและปรับปรุงทรัพย์ 1 ได้อนุมัติให้ดำเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง...

[picture] => [attachment] => detail_Sale1_11_62.pdf [description] => [news_date] => 2019-02-20 [start_date] => 2019-02-20 00:00:00 [finish_date] => 2019-07-20 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-02-18 15:45:08 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-02-18 15:58:12 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562
ซื้อลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
stdClass Object ( [id] => 3354 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62027294106&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1 [title] => ซื้อลงประกาศในหนังสือพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาปริญญาโทต่างประเทศ (สำหรับบุคคลทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-02-20 [start_date] => 2019-02-20 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-02-20 07:07:22 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562
จ้างดูแลรักษาทรัพย์สิน และทำความสะอาดทรัพย์สิน อาคารสำนักงานอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
stdClass Object ( [id] => 3355 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62027252454&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1 [title] => จ้างดูแลรักษาทรัพย์สิน และทำความสะอาดทรัพย์สิน อาคารสำนักงานอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-02-20 [start_date] => 2019-02-20 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-02-20 07:07:22 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างงานทำความสะอาด (โดยใช้น้ำ) พร้อมขนขยะทิ้ง 2 เที่ยว โครงการนิรันดร์คอนโดมิเนียม 10 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด(โดยใช้น้ำ) พร้อมขนขยะทิ้ง 2 เที่ยว......
stdClass Object ( [id] => 3357 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างงานทำความสะอาด (โดยใช้น้ำ) พร้อมขนขยะทิ้ง 2 เที่ยว โครงการนิรันดร์คอนโดมิเนียม 10 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการทำความสะอาด(โดยใช้น้ำ) พร้อมขนขยะทิ้ง 2 เที่ยว...

[picture] => [attachment] => detail_Sale2_7_622.pdf [description] => [news_date] => 2019-02-20 [start_date] => 2019-02-20 00:00:00 [finish_date] => 2019-07-20 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-02-20 09:17:20 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-02-20 15:49:51 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 1 กลุ่มพัฒนาและปรับปรุงทรัพย์ 1 ได้อนุมัติให้ดำเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง......
stdClass Object ( [id] => 3349 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 1 กลุ่มพัฒนาและปรับปรุงทรัพย์ 1 ได้อนุมัติให้ดำเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง...

[picture] => [attachment] => detail_Sale1_12_62.pdf [description] => [news_date] => 2019-02-20 [start_date] => 2019-02-20 00:00:00 [finish_date] => 2019-07-20 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-02-18 15:46:27 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-02-18 15:59:02 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างดูแลครักษาทรัพย์สิน และทำความสะอาดทรัพย์สิน อาคารสำนักงานอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการ างดูแลครักษาทรัพย์สิน และทำความสะอาดทรัพย์สิน อาคารสำนักงานอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง......
stdClass Object ( [id] => 3358 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างดูแลครักษาทรัพย์สิน และทำความสะอาดทรัพย์สิน อาคารสำนักงานอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้มีโครงการ างดูแลครักษาทรัพย์สิน และทำความสะอาดทรัพย์สิน อาคารสำนักงานอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...

[picture] => [attachment] => detail_Procurement4_2_62.pdf [description] => [news_date] => 2019-02-20 [start_date] => 2019-02-20 00:00:00 [finish_date] => 2019-07-20 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-02-20 09:47:28 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-02-20 15:51:27 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )