ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศวันที่ : 23 เมษายน 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง การปรับปรุงทรัพย์สินนรอการขาย รหัสตลาด DANONSH0112 ด้วยวิธีสืบราคา
ตามที่ ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 4 ได้อนุมัติให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านเดี่ยว 2 ชั้น โครงการหมู่บ้านมณีรินทร์ พาร์ค เลขที่ 111/73 ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 220442......
stdClass Object ( [id] => 3712 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง การปรับปรุงทรัพย์สินนรอการขาย รหัสตลาด DANONSH0112 ด้วยวิธีสืบราคา [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 4 ได้อนุมัติให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม บ้านเดี่ยว 2 ชั้น โครงการหมู่บ้านมณีรินทร์ พาร์ค เลขที่ 111/73 ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 220442...

[picture] => [attachment] => DANONSH0112_(003)_Sale4.pdf [description] => [news_date] => 2019-04-23 [start_date] => 2019-04-23 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-23 00:00:00 [ordering] => 4 [created_date] => 2019-04-22 10:18:40 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-04-22 14:21:13 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 23 เมษายน 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาดพร้อมขนทิ้ง และเปลี่ยนลูกบิดประตู ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 1 กลุ่มพัฒนาและปรับปรุงทรัพย์ 1 ได้อนุมัติให้ดำเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง  ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง และเปลี่ยนลูกบิดป...
stdClass Object ( [id] => 3715 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาดพร้อมขนทิ้ง และเปลี่ยนลูกบิดประตู ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 1 กลุ่มพัฒนาและปรับปรุงทรัพย์ 1 ได้อนุมัติให้ดำเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง  ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง และเปลี่ยนลูกบิดประตู...

[picture] => [attachment] => detail_Sale1_4_626.pdf [description] => [news_date] => 2019-04-23 [start_date] => 2019-04-23 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-23 00:00:00 [ordering] => 5 [created_date] => 2019-04-22 16:56:10 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-04-22 17:10:09 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 22 เมษายน 2562
จ้างผู้ออกแบบและผลิตบูธสำเร็จรูป BAM จำนวน 25 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
stdClass Object ( [id] => 3707 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62027435931&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1 [title] => จ้างผู้ออกแบบและผลิตบูธสำเร็จรูป BAM จำนวน 25 ชุด โดยวิธีคัดเลือก [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-04-22 [start_date] => 2019-04-22 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-04-22 07:05:55 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 22 เมษายน 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านลภาวัน 9 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 4 ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง......
stdClass Object ( [id] => 3708 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านลภาวัน 9 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 4 ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง...

[picture] => [attachment] => detail_Sale4_6_626.pdf [description] => [news_date] => 2019-04-22 [start_date] => 2019-04-22 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-22 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-04-22 10:06:59 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-04-22 14:06:17 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 22 เมษายน 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านชัยพฤกษ์ บางใหญ่ เฟส 2 ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 4 ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านชัยพฤกษ์ บางใหญ่ เฟส 2......
stdClass Object ( [id] => 3709 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านชัยพฤกษ์ บางใหญ่ เฟส 2 ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 4 ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านชัยพฤกษ์ บางใหญ่ เฟส 2...

[picture] => [attachment] => detail_Sale4_7_626.pdf [description] => [news_date] => 2019-04-22 [start_date] => 2019-04-22 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-22 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-04-22 10:09:36 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-04-22 14:12:31 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 22 เมษายน 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 4 ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านพฤกษ์ลดา......
stdClass Object ( [id] => 3710 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านพฤกษ์ลดา ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 4 ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านพฤกษ์ลดา...

[picture] => [attachment] => detail_Sale4_8_626.pdf [description] => [news_date] => 2019-04-22 [start_date] => 2019-04-22 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-22 00:00:00 [ordering] => 2 [created_date] => 2019-04-22 10:11:15 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-04-22 14:14:22 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 22 เมษายน 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง และติดตะแกรงกันนก ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 1 กลุ่มการขาย 1-1 ได้อนุมัติให้ดำเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง  ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง และติดตะแกรงกันนก......
stdClass Object ( [id] => 3714 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง และติดตะแกรงกันนก ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 1 กลุ่มการขาย 1-1 ได้อนุมัติให้ดำเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง  ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง และติดตะแกรงกันนก...

[picture] => [attachment] => detail_Sale1_3_626.pdf [description] => [news_date] => 2019-04-22 [start_date] => 2019-04-22 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-22 00:00:00 [ordering] => 4 [created_date] => 2019-04-22 14:35:52 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-04-22 17:02:09 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 19 เมษายน 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านชลลดา ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 4 ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านเชลลดา......
stdClass Object ( [id] => 3680 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านชลลดา ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 4 ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านเชลลดา...

[picture] => [attachment] => 17042019091942_Sale4.pdf [description] => [news_date] => 2019-04-19 [start_date] => 2019-04-19 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-19 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-04-17 16:35:39 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-04-17 17:23:48 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 19 เมษายน 2562
จ้างที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
stdClass Object ( [id] => 3700 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62047113730&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1 [title] => จ้างที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-04-19 [start_date] => 2019-04-19 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-04-19 07:06:00 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )