ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศวันที่ : 6 ธันวาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทําความสะอาด กําจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ฝ่ายจําหน่ายทรัพย์ 3 กลุ่มพัฒนา และปรับปรุงทรัพย์ 3 ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทําความสะอาด......
stdClass Object ( [id] => 5118 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทําความสะอาด กําจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ฝ่ายจําหน่ายทรัพย์ 3 กลุ่มพัฒนา และปรับปรุงทรัพย์ 3 ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทําความสะอาด...

[picture] => [attachment] => Sale.3_2603-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-12-06 [start_date] => 2019-12-06 00:00:00 [finish_date] => 2020-05-06 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-12-06 10:38:26 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-12-06 10:48:03 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 6 ธันวาคม 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 27 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
stdClass Object ( [id] => 5120 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62117007655&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1 [title] => ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 27 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-12-06 [start_date] => 2019-12-06 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-12-06 12:09:44 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 6 ธันวาคม 2562
ซื้อเครื่องฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
stdClass Object ( [id] => 5121 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62127047381&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1 [title] => ซื้อเครื่องฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-12-06 [start_date] => 2019-12-06 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-12-06 12:09:44 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 6 ธันวาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทําความสะอาด กําจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง และเปลี่ยนกุญแจประตูบานเลื่อน ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ฝ่ายจําหน่ายทรัพย์ 3 กลุ่มพัฒนา และปรับปรุงทรัพย์ 3 ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทําความสะอาด......
stdClass Object ( [id] => 5119 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทําความสะอาด กําจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง และเปลี่ยนกุญแจประตูบานเลื่อน ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ฝ่ายจําหน่ายทรัพย์ 3 กลุ่มพัฒนา และปรับปรุงทรัพย์ 3 ได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทําความสะอาด...

[picture] => [attachment] => Sale.3_2604-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-12-06 [start_date] => 2019-12-06 00:00:00 [finish_date] => 2020-05-06 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-12-06 10:39:17 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-12-06 10:49:32 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 4 ธันวาคม 2562
จ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงานระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
stdClass Object ( [id] => 5108 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62117421467&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1 [title] => จ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงานระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-12-04 [start_date] => 2019-12-04 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-12-04 07:09:47 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 4 ธันวาคม 2562
ซื้อเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
stdClass Object ( [id] => 5109 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62127009360&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1 [title] => ซื้อเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-12-04 [start_date] => 2019-12-04 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-12-04 07:09:47 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 4 ธันวาคม 2562
จ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงานสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
stdClass Object ( [id] => 5110 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62117431971&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1 [title] => จ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงานสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-12-04 [start_date] => 2019-12-04 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-12-04 07:09:47 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 4 ธันวาคม 2562
จ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงานราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
stdClass Object ( [id] => 5111 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62117433429&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1 [title] => จ้างทำความสะอาด อาคารสำนักงานราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-12-04 [start_date] => 2019-12-04 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-12-04 07:09:47 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 4 ธันวาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธี สืบราคา
ตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รอการขายรหัสทรัพย์ DEPKTSH015 หมู่บ้าน......
stdClass Object ( [id] => 5112 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย ด้วยวิธี สืบราคา [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน รอการขายรหัสทรัพย์ DEPKTSH015 หมู่บ้าน...

[picture] => [attachment] => Phuket._721-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-12-04 [start_date] => 2019-12-04 00:00:00 [finish_date] => 2020-05-04 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-12-04 14:57:14 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-12-04 15:17:09 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )