ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศวันที่ : 17 กรกฎาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 3 กลุ่มพัฒนาและปรับปรุงทรัพย์ 3 ได้อนุมัติดำเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพ...
stdClass Object ( [id] => 4242 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 3 กลุ่มพัฒนาและปรับปรุงทรัพย์ 3 ได้อนุมัติดำเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ...

[picture] => [attachment] => detail_Sale3_7_628.pdf [description] => [news_date] => 2019-07-17 [start_date] => 2019-07-17 00:00:00 [finish_date] => 2019-12-17 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-07-17 15:20:14 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-07-17 16:54:52 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 15 กรกฎาคม 2562
ซื้อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (โครงการซื้อทรัพย์รับบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
stdClass Object ( [id] => 4238 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62077261141&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1 [title] => ซื้อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ (โครงการซื้อทรัพย์รับบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-07-15 [start_date] => 2019-07-15 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-07-15 07:04:01 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 15 กรกฎาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านโฮมเพลส รัตนาธิเบศร์ ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 4  ได้อนุมัติดำเนินการจ้างทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านโฮม...
stdClass Object ( [id] => 4241 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ดำเนินการทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านโฮมเพลส รัตนาธิเบศร์ ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 4  ได้อนุมัติดำเนินการจ้างทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชพร้อมขนทิ้งในทรัพย์สินรอการขาย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านโฮมเพลส รัตนาธิเบศร์ ด้วยวิธีพิเศษ...

[picture] => [attachment] => detail_Sale4_6_6212.pdf [description] => [news_date] => 2019-07-15 [start_date] => 2019-07-15 00:00:00 [finish_date] => 2019-12-15 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-07-15 16:30:35 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-07-15 16:32:56 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 12 กรกฎาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 1 กลุ่มพัฒนาและปรับปรุงทรัพย์ 1 ได้อนุมัติดำเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ......
stdClass Object ( [id] => 4229 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 1 กลุ่มพัฒนาและปรับปรุงทรัพย์ 1 ได้อนุมัติดำเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ทำความสะอาด พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ...

[picture] => [attachment] => detail_Sale1_6_628.pdf [description] => [news_date] => 2019-07-12 [start_date] => 2019-07-12 00:00:00 [finish_date] => 2019-12-12 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-07-11 15:59:36 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-07-11 16:37:51 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 12 กรกฎาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง และทำประตูรั้วเหล็ก ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติให้ดำเนินการเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง และทำประตูรั้วเหล็ก ด้วยวิธีพิเศษ......
stdClass Object ( [id] => 4230 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง และทำประตูรั้วเหล็ก ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติให้ดำเนินการเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง และทำประตูรั้วเหล็ก ด้วยวิธีพิเศษ...

[picture] => [attachment] => detail_Sale3_6_6210.pdf [description] => [news_date] => 2019-07-12 [start_date] => 2019-07-12 00:00:00 [finish_date] => 2019-12-12 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-07-12 07:58:10 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-07-12 08:00:04 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 12 กรกฎาคม 2562
ซื้อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหนังสือ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษกู้แผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
stdClass Object ( [id] => 4233 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62077231829&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1 [title] => ซื้อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหนังสือ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษกู้แผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-07-12 [start_date] => 2019-07-12 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-07-12 12:04:05 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 12 กรกฎาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย และติดตั้งอุปกรณ์ IOT ด้วยวิธีสืบราคา
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติให้ดำเนินการเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย และติดตั้งอุปกรณ์ IOT ด้วยวิธีสืบราคา......
stdClass Object ( [id] => 4231 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย และติดตั้งอุปกรณ์ IOT ด้วยวิธีสืบราคา [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติให้ดำเนินการเรื่องจัดซื้อ/จัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินรอการขาย และติดตั้งอุปกรณ์ IOT ด้วยวิธีสืบราคา...

[picture] => [attachment] => 22BKKSH0002_Sale3.pdf [description] => [news_date] => 2019-07-12 [start_date] => 2019-07-12 00:00:00 [finish_date] => 2019-12-12 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-07-12 11:44:33 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-07-12 11:52:29 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 12 กรกฎาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้ใหญ่ และปรับพื้นที่พร้อมขนย้ายซาก ที่ดินเปล่า ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 3925 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง งานทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้ใหญ่ และปรับพื้นที่พร้อมขนย้ายซาก ที่ดินเปล่า ตั้งอยู่บนโฉ...
stdClass Object ( [id] => 4232 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้ใหญ่ และปรับพื้นที่พร้อมขนย้ายซาก ที่ดินเปล่า ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 3925 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง งานทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ตัดต้นไม้ใหญ่ และปรับพื้นที่พร้อมขนย้ายซาก ที่ดินเปล่า ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 3925 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี...

[picture] => [attachment] => 20PCBVL0015_CHACHOENGSAO.pdf [description] => [news_date] => 2019-07-12 [start_date] => 2019-07-12 00:00:00 [finish_date] => 2019-12-12 00:00:00 [ordering] => 2 [created_date] => 2019-07-12 11:50:09 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-07-12 11:53:35 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 12 กรกฎาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง และโรยน้ำยากำจัดปลวก ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 3 กลุ่มพัฒนาและปรับปรุงทรัพย์ 3 ได้อนุมัติดำเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง และโรยน้ำยากำจ...
stdClass Object ( [id] => 4234 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง และโรยน้ำยากำจัดปลวก ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ 3 กลุ่มพัฒนาและปรับปรุงทรัพย์ 3 ได้อนุมัติดำเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ทำความสะอาด กำจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง และโรยน้ำยากำจัดปลวก ด้วยวิธีพิเศษ...

[picture] => [attachment] => DABKKTH0176_Sale3.pdf [description] => [news_date] => 2019-07-12 [start_date] => 2019-07-12 00:00:00 [finish_date] => 2019-12-12 00:00:00 [ordering] => 3 [created_date] => 2019-07-12 15:16:25 [created_by] => 60 [modified_date] => 2019-07-12 15:27:13 [modified_by] => 60 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )