ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศวันที่ : 16 ตุลาคม 2562
จ้างดูแลรักษาทรัพย์สิน และทำความสะอาดทรัพย์สินอาคารสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
stdClass Object ( [id] => 4779 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62107105101&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1 [title] => จ้างดูแลรักษาทรัพย์สิน และทำความสะอาดทรัพย์สินอาคารสำนักงานประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-10-16 [start_date] => 2019-10-16 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-16 07:08:56 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 16 ตุลาคม 2562
จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมลิขสิทธิ์ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน (VM Ware Enterprise Plus) ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
stdClass Object ( [id] => 4780 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=62107102808&templateType=W2&temp_Announ=A&temp_itemNo=0&seqNo=1 [title] => จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมลิขสิทธิ์ระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน (VM Ware Enterprise Plus) ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-10-16 [start_date] => 2019-10-16 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-16 07:08:56 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 16 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้างการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย รหัสตลาด HBKKCU2903, HBKKCU2478, HBKKCU3987 ด้วยวิธีสืบราคา
ตามที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ขอเชิญร่วมยื่นซองเสนอราคางาน ปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย BAM คือห้องชุดพักอาศัยโครงการทางด่วน......
stdClass Object ( [id] => 4772 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้างการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย รหัสตลาด HBKKCU2903, HBKKCU2478, HBKKCU3987 ด้วยวิธีสืบราคา [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ขอเชิญร่วมยื่นซองเสนอราคางาน ปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย BAM คือห้องชุดพักอาศัยโครงการทางด่วน...

[picture] => [attachment] => HBKKCU2903_Sale2.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-16 [start_date] => 2019-10-16 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-16 00:00:00 [ordering] => 3 [created_date] => 2019-10-15 09:34:17 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-15 10:01:55 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 16 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทําความสะอาด ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ทํา ความสะอาด ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์ตั้งอยู่ตําบลบางปลา......
stdClass Object ( [id] => 4776 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทําความสะอาด ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง ทํา ความสะอาด ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์ตั้งอยู่ตําบลบางปลา...

[picture] => [attachment] => detail_Sale3_7_6212.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-16 [start_date] => 2019-10-16 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-16 00:00:00 [ordering] => 5 [created_date] => 2019-10-15 16:22:17 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-15 16:43:51 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 15 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้างการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย รหัสตลาด DIPTHSH0111 ฯลฯ จํานวน 4 หลัง ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ ฝ่ายจําหน่ายทรัพย์ 4 ได้อนุมัติดําเนินการทําความสะอาด กําจัดวัชพืช ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขายของ BAM จํานวน 4 หลัง ด้วยวิธีพิเศษ......
stdClass Object ( [id] => 4759 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้างการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย รหัสตลาด DIPTHSH0111 ฯลฯ จํานวน 4 หลัง ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ ฝ่ายจําหน่ายทรัพย์ 4 ได้อนุมัติดําเนินการทําความสะอาด กําจัดวัชพืช ตัดต้นไม้ พร้อมขนทิ้ง ทรัพย์สินรอการขายของ BAM จํานวน 4 หลัง ด้วยวิธีพิเศษ...

[picture] => [attachment] => DIPTHSH0111_Sale4.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-15 [start_date] => 2019-10-15 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-15 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-11 10:48:37 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-11 14:25:00 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 15 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง งานติดตั้งประตูเหล็กม้วน ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ฝ่ายจําหน่ายทรัพย์ 1 กลุ่มพัฒนาและ ปรับปรุงทรัพย์ 1 ได้อนุมัติให้ดําเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง......
stdClass Object ( [id] => 4769 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง งานติดตั้งประตูเหล็กม้วน ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ฝ่ายจําหน่ายทรัพย์ 1 กลุ่มพัฒนาและ ปรับปรุงทรัพย์ 1 ได้อนุมัติให้ดําเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง...

[picture] => [attachment] => detail_Sale1_7_6212.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-15 [start_date] => 2019-10-15 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-15 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-10-15 09:15:13 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-15 10:09:02 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 15 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง งานติดตั้งประตูเหล็กม้วน ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ฝ่ายจําหน่ายทรัพย์ 1 กลุ่มพัฒนาและ ปรับปรุงทรัพย์ 1 ได้อนุมัติให้ดําเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง......
stdClass Object ( [id] => 4770 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง งานติดตั้งประตูเหล็กม้วน ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ฝ่ายจําหน่ายทรัพย์ 1 กลุ่มพัฒนาและ ปรับปรุงทรัพย์ 1 ได้อนุมัติให้ดําเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง...

[picture] => [attachment] => detail_Sale1_8_6210.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-15 [start_date] => 2019-10-15 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-15 00:00:00 [ordering] => 1 [created_date] => 2019-10-15 09:20:41 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-15 10:06:58 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 15 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ 26-BKK-CB-0002 ด้วยวิธีสืบราคา
ตามประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์......
stdClass Object ( [id] => 4773 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ 26-BKK-CB-0002 ด้วยวิธีสืบราคา [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามประกาศ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารพาณิชย์ 4.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์...

[picture] => [attachment] => 26BKKCB0002_Sale6_2.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-15 [start_date] => 2019-10-15 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-15 00:00:00 [ordering] => 4 [created_date] => 2019-10-15 09:36:55 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-15 09:58:12 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )
ประกาศวันที่ : 15 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทําความสะอาด กําจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ
ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ฝ่ายจําหน่ายทรัพย์ 3 กลุ่มพัฒนาและ ปรับปรุงทรัพย์ 3 ได้อนุมัติให้ดําเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง......
stdClass Object ( [id] => 4777 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง ทําความสะอาด กําจัดวัชพืช พร้อมขนทิ้ง ด้วยวิธีพิเศษ [category_id] => 100 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามที่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ฝ่ายจําหน่ายทรัพย์ 3 กลุ่มพัฒนาและ ปรับปรุงทรัพย์ 3 ได้อนุมัติให้ดําเนินการเรื่อง จัดซื้อ/จัดจ้าง...

[picture] => [attachment] => detail_Sale3_8_6212.pdf [description] => [news_date] => 2019-10-15 [start_date] => 2019-10-15 00:00:00 [finish_date] => 2020-03-15 00:00:00 [ordering] => 6 [created_date] => 2019-10-15 16:28:32 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-10-15 16:42:19 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก )