ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน/บำรุงรักษา

ประกาศวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาการจัดทำบัตรพนักงานและสายคล้องบัตร
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดทำบัตรพนักงานและสายคล้องบัตร...
ประกาศวันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาเครื่อง LCD Projector, Screen Projector และเครื่อง Visualizer
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์สืบราคาการจัดซื้อ LCD Projector...
ประกาศวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาการจัดทำ Scoop ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างจัดทำ Scoop ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์...
ประกาศวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2559
งานปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย รายละเอียดขอบเขตงานปรับปรุงห้องชุดพักอาศัย
งานปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย รายละเอียดขอบเขตงานปรับปรุงห้องชุดพักอาศัย ห้องเลขที่ 62/238, 62/272-273, 75/258, 76/173-174, 77/92 โครงการนิรันด์ เรซิเดนซ์ 3 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ...
ประกาศวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานกำจัดวัชพืช
ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานกำจัดวัชพืช, ถางป่า, ทำความสะอาด รหัสทรัพย์ B-PCH-FT-0101 ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 86,12275-12374, นส.3ก.1702,1710-1714 (107 แปลง) ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร...
ประกาศวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นใบเสนอราคาหมึกพิมพ์
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อ หมึกพิมพ์ ประจำปี 2559 จำนวน 42 รายการ...
ประกาศวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานการจัดจ้าง ที่ปรึกษางานด้าน Compliance
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “ BAM” มีความประสงค์จัดจ้างที่ปรึกษาด้าน Compliance...
ประกาศวันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานการจัดทำ รายงานประจำปี และ Company Profile
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “ BAM” มีความประสงค์จัดทำรายงานประจำปี 2558 จำนวน 1,000 เล่ม, Company Profile จำนวน 1,000 เล่ม...
ประกาศวันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาออกแบบ ผลิตและติดตั้ง Sticker See-Through Showroom ด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ BAM
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้าง ออกแบบ ผลิตและติดตั้ง Sticker See-Through Showroom ด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ BAM จึงได้กำหนดรายละเอียดขอบเ...