ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน/บำรุงรักษา

ประกาศวันที่ : 22 ธันวาคม 2560
ประกาศ เรื่อง การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  “BAM” มีความประสงค์จะจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ตามรายการ... ...
ประกาศวันที่ : 22 สิงหาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาเพื่อให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบการพิมพ์แบบ Multi-Function
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดหาบริษัทเพื่อให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบการพิมพ์แบบ Multi-Function......
ประกาศวันที่ : 22 สิงหาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาโปรแกรมระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อโปรแกรมระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์......
ประกาศวันที่ : 26 กรกฎาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาตู้เหล็กเก็บเอกสารชั้น 12A อาคารสำนักงานใหญ่
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารเพื่อติดตั้งพื้นที่ทำการ ชั้น 12A อาคารสำนักงานใหญ่ BAM......
ประกาศวันที่ : 25 กรกฎาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาค่าบริการโปรแกรมลิขสิทธิ์ Google Maps
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดหาผู้ให้บริการเช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Google Maps......
ประกาศวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาการจัดทำบัตรพนักงานและสายคล้องบัตร
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดทำบัตรพนักงานและสายคล้องบัตร...
ประกาศวันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาเครื่อง LCD Projector, Screen Projector และเครื่อง Visualizer
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์สืบราคาการจัดซื้อ LCD Projector...
ประกาศวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาการจัดทำ Scoop ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างจัดทำ Scoop ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์...
ประกาศวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2559
งานปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย รายละเอียดขอบเขตงานปรับปรุงห้องชุดพักอาศัย
งานปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย รายละเอียดขอบเขตงานปรับปรุงห้องชุดพักอาศัย ห้องเลขที่ 62/238, 62/272-273, 75/258, 76/173-174, 77/92 โครงการนิรันด์ เรซิเดนซ์ 3 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ...