แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันที่ : 2 เมษายน 2562
ด้านบัญชีและการเงิน
stdClass Object ( [id] => 3630 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62040002147&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ด้านบัญชีและการเงิน [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-04-02 [start_date] => 2019-04-02 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-04-02 20:06:23 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 28 มีนาคม 2562
ด้านกฎหมาย (Thai Counsel) เพื่อการออกและเสนอขายหุ้น BAM
stdClass Object ( [id] => 3617 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62030025239&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ด้านกฎหมาย (Thai Counsel) เพื่อการออกและเสนอขายหุ้น BAM [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-28 [start_date] => 2019-03-28 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-28 20:06:30 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 27 มีนาคม 2562
อุปกรณ์เครือข่ายกระจายและสลับสัญญาณ (San Switch)
stdClass Object ( [id] => 3609 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62030023816&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => อุปกรณ์เครือข่ายกระจายและสลับสัญญาณ (San Switch) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-27 [start_date] => 2019-03-27 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-27 20:06:32 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 27 มีนาคม 2562
ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
stdClass Object ( [id] => 3610 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62030023295&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-27 [start_date] => 2019-03-27 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-27 20:06:32 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 26 มีนาคม 2562
พนักงานขับรถยนต์ประจำปี 2562
stdClass Object ( [id] => 3605 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62030019312&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => พนักงานขับรถยนต์ประจำปี 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-26 [start_date] => 2019-03-26 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-26 20:06:34 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 15 มีนาคม 2562
ประกาศ เรื่อง เผยแผร่เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี......
stdClass Object ( [id] => 3515 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง เผยแผร่เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี...

[picture] => [attachment] => detail_Sale4_10_624.pdf [description] => [news_date] => 2019-03-15 [start_date] => 2019-03-15 00:00:00 [finish_date] => 2019-08-15 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-14 15:14:02 [created_by] => 77 [modified_date] => 2019-03-14 17:58:48 [modified_by] => 77 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 14 มีนาคม 2562
ปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานภูเก็ต
stdClass Object ( [id] => 3521 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62030012857&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานภูเก็ต [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-14 [start_date] => 2019-03-14 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-14 20:06:50 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 13 มีนาคม 2562
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (San Storage)
stdClass Object ( [id] => 3495 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62030010577&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (San Storage) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-13 [start_date] => 2019-03-13 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-13 12:06:52 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 13 มีนาคม 2562
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นายมรรษ รตนาภรณ์)
stdClass Object ( [id] => 3509 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62030011352&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นายมรรษ รตนาภรณ์) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-03-13 [start_date] => 2019-03-13 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-03-13 20:06:52 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )