แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศวันที่ : 3 ธันวาคม 2562
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2562(เพิ่มเติม)
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดให้หน่วยงานของ รัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และให้ประกาศเผยแพร่......
stdClass Object ( [id] => 5106 [egp_link] => [title] => ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2562(เพิ่มเติม) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] =>

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กําหนดให้หน่วยงานของ รัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และให้ประกาศเผยแพร่...

[picture] => [attachment] => Prachuap._60-2562_.pdf [description] => [news_date] => 2019-12-03 [start_date] => 2019-12-03 00:00:00 [finish_date] => 2020-05-03 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-12-03 15:03:05 [created_by] => 78 [modified_date] => 2019-12-03 15:08:49 [modified_by] => 78 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2562
กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 น้ำหนัก 80 แกรม
stdClass Object ( [id] => 5091 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62110025027&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => กระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 น้ำหนัก 80 แกรม [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-11-29 [start_date] => 2019-11-29 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-11-29 20:09:52 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562
บริษัทจัดหาพนักงาน Outsource เพื่อทำหน้าที่ช่วยงานด้านเอกสาร จำนวน 7 คน
stdClass Object ( [id] => 5063 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62110023228&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => บริษัทจัดหาพนักงาน Outsource เพื่อทำหน้าที่ช่วยงานด้านเอกสาร จำนวน 7 คน [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-11-27 [start_date] => 2019-11-27 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-11-27 20:09:55 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562
บริษัทจัดหาพนักงาน Outsource เพื่อทำหน้าที่ช่วยงานด้านเอกสาร จำนวน 6 คน
stdClass Object ( [id] => 5064 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62110023162&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => บริษัทจัดหาพนักงาน Outsource เพื่อทำหน้าที่ช่วยงานด้านเอกสาร จำนวน 6 คน [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-11-27 [start_date] => 2019-11-27 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-11-27 20:09:55 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562
แพทย์จำนวน 1 คน และพยาบาลจำนวน 2 คน ประจำห้องพยาบาลสำนักงานใหญ่ BAM
stdClass Object ( [id] => 5066 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62110023306&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => แพทย์จำนวน 1 คน และพยาบาลจำนวน 2 คน ประจำห้องพยาบาลสำนักงานใหญ่ BAM [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-11-27 [start_date] => 2019-11-27 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-11-28 07:09:54 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562
บริษัทจัดหาพนักงาน Outsource เพื่อทำหน้าที่ช่วยงานนิติกร จำนวน 4 คน
stdClass Object ( [id] => 5067 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62110023034&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => บริษัทจัดหาพนักงาน Outsource เพื่อทำหน้าที่ช่วยงานนิติกร จำนวน 4 คน [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-11-27 [start_date] => 2019-11-27 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-11-28 07:09:54 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 26 พฤศจิกายน 2562
บริษัทจัดหาพนักงาน Outsource ทำหน้าที่สืบทรัพย์/สืบข้อมูล จำนวน 5 คน
stdClass Object ( [id] => 5053 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62110022044&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => บริษัทจัดหาพนักงาน Outsource ทำหน้าที่สืบทรัพย์/สืบข้อมูล จำนวน 5 คน [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-11-26 [start_date] => 2019-11-26 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-11-26 20:09:57 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562
บริษัทจัดทำบันทึกข้อมูลและสแกนเอกสาร NPL และ NPA
stdClass Object ( [id] => 5025 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62110018799&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => บริษัทจัดทำบันทึกข้อมูลและสแกนเอกสาร NPL และ NPA [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-11-22 [start_date] => 2019-11-22 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-11-22 12:08:04 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )
ประกาศวันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562
โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (ระบบ Data Analytic)
stdClass Object ( [id] => 5021 [egp_link] => http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62110016913&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo= [title] => โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล (ระบบ Data Analytic) [category_id] => 7 [thumbnail] => [short_description] => [picture] => [attachment] => [description] => [news_date] => 2019-11-21 [start_date] => 2019-11-21 00:00:00 [finish_date] => 0000-00-00 00:00:00 [ordering] => 0 [created_date] => 2019-11-21 20:08:05 [created_by] => 0 [modified_date] => 0000-00-00 00:00:00 [modified_by] => 0 [youtube_link] => [cate_title] => แผนการจัดซื้อจัดจ้าง )