ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
 

วิสัยทัศน์ขององค์กร

มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ

พันธกิจ

 • มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 • พัฒนาสินค้าและบริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า
 • มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความชำนาญ พร้อมบริการด้วยใจ
 • มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
BAM มุ่งหวังที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญของภาครัฐในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมีส่วนช่วยเหลือลูกหนี้และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการพัฒนาทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น
BAM มีความพร้อมที่จะเสนอตัวเข้าไปรับจัดการบริหารหนี้จากสถาบันการเงินทุกแห่งให้สมกับเป็นองค์กรมืออาชีพในการบริหารจัดการ NPL/NPA และมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดของประเทศ

ติดต่อ BAM

สำนักงานใน กรุงเทพมหานคร
สำนักงานใหญ่

99 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2267-1900
โทรสาร 0-2266-3377
สำนักงานใน ภาคเหนือตอนบน
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนบน

207/11 ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 0-5324-6621-2
โทรสาร 0-5324-6619
สำนักงานเชียงใหม่ (แก้วนวรัฐ)

207/11 ถนนแก้วนวรัฐ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 0-5326-6472-5
โทรสาร 0-5326-6476
สำนักงานเชียงใหม่ (เจริญเมือง)

115 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 0-5324-4075-6
โทรสาร 0-5324-4077
สำนักงานเชียงราย

246 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

โทรศัพท์ 0-5371-1003, 0-5371-1763, 0-5371-1773, 0-5371-1146
โทรสาร 0-5371-1503
สำนักงานลำปาง

399/7-8 ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100

โทรศัพท์ 0-5421-7127, 0-5421-7321, 0-5422-8344, 0-5422-8380
โทรสาร 0-5422-6641
สำนักงานใน ภาคเหนือตอนล่าง
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง (ชั่วคราว)

168/1, 168/2 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5524-7333, 0-5524-7477
โทรสาร 0-5524-7476
สำนักงานพิษณุโลก (ชั่วคราว)

168/1, 168/2 ถ.สนามบิน ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0-5524-7488-9
โทรสาร 0-5524-7487
สำนักงานแพร่

235 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

โทรศัพท์ 0-5451-1049, 0-5451-1546, 0-5462-1121
โทรสาร 0-5451-1782
สำนักงานนครสวรรค์ (ชั่วคราว)

163/61 ถ.มาตุลี ซอย 11 ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 0-5637-2107-8
โทรสาร 0-5637-2109
สำนักงานใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

292 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0-4322-5226-8
โทรสาร 0-4322-5229
สำนักงานขอนแก่น

292 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0-4322-5226-8
โทรสาร 0-4322-6219
สำนักงานอุดรธานี

165,167 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000

โทรศัพท์ 0-4224-0538-40
โทรสาร 0-4222-1158
สำนักงานนครราชสีมา

30 ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4424-4288, 0-4424-4388, 0-4425-5726
โทรสาร 0-4424-1594, 0-4425-9386
สำนักงานอุบลราชธานี

7 ถ.กันทรลักษ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 0-4532-1161, 0-4532-1382, 0-4526-9422
โทรสาร 0-4532-1062
สำนักงานใน ภาคกลาง
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคกลาง

330/1-3 หมู่ที่ 5 ถ.ไผ่ขวาง-ลาดตาล ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ 0-3552-4183-5
โทรสาร 0-3552-1372
สำนักงานสุพรรณบุรี

330/1-3 หมู่ที่ 5 ถ.ไผ่ขวาง-ลาดตาล ต.ท่าระหัด อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ 0-3552-4183-5, 0-3552-2993
โทรสาร 0-3552-4186
สำนักงานราชบุรี

194/2 ถ.ทรงพล ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110

โทรศัพท์ 0-3221-1045, 0-3221-1934, 0-3230-1021
โทรสาร 0-3222-1892
สำนักงานนครปฐม

603 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์ 0-3424-3381-3
โทรสาร 0-3424-3384
สำนักงานสระบุรี

127 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000

โทรศัพท์ 0-3622-1871, 0-3622-3989
โทรสาร 0-3622-3733
สำนักงานใน ภาคตะวันออก
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออก

83/5-7 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 0-3814-4130-2
โทรสาร 0-3814-4138
สำนักงานชลบุรี

83/5-7 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 0-3814-4130-2
โทรสาร 0-3814-4135
สำนักงานระยอง

79 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

โทรศัพท์ 0-3861-1028, 0-3861-1591, 0-3861-2836
โทรสาร 0-3861-2837
สำนักงานฉะเชิงเทรา

108/16-17 ถ.มหาจักรพรรดิ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ 0-3851-2900-1
โทรสาร 0-3851-2902
สำนักงานใน ภาคใต้ตอนบน
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบน

14-14/1-2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2186, 0-7727-3289, 0-7728-8472
โทรสาร 0-7722-2286
สำนักงานสุราษฎร์ธานี

14-14/1-2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7728-4961-3, 0-7728-8962
โทรสาร 0-7728-1287
สำนักงานภูเก็ต (ชั่วคราว)

14-14/1-2 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7720-4861-3
โทรสาร 0-7720-4864
สำนักงานประจวบคีรีขันธ์

41 หมู่ที่ 2 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

โทรศัพท์ 0-3262-2039, 0-3262-1499, 0-3262-2050
โทรสาร 0-3262-2051
สำนักงานใน ภาคใต้ตอนล่าง
ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนล่าง

257 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7426-2825-7
โทรสาร 0-7426-2577
สำนักงานหาดใหญ่

257 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 0-7426-1501-4
โทรสาร 0-7426-2572
สำนักงานนครศรีธรรมราช

101/8 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7534-4770-2
โทรสาร 0-7534-4773
สำนักงานยะลา

79, 81 ถ.พิพิธภักดี ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000

โทรศัพท์ 0-7322-3740-2
โทรสาร 0-7322-3743
 

ตราสัญลักษณ์

ความหมายของตราสัญลักษณ์
ความโค้งมน หมายถึง ความราบรื่น ความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียว
สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคง ความฉลาด ความน่าเชื่อถือ สงบ เยือกเย็น ความเป็นมืออาชีพ
สีเหลือง เป็นสีตระกูลเดียวกับสีทอง สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ความมีคุณค่าความทันสมัย
สีขาว หมายถึง ความโปร่งใส
 

โครงสร้างองค์กร

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลซึ่งกิจการและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

 • กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณา อนุมัติแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 • กำกับและควบคุมดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บรรลุผลภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการตรวจสอบและสอบบัญชีภายใน และการดำเนินกิจการอื่นๆ ของบริษัท
 • กำกับดูแลให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ และได้มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 • กำกับดูแลให้มีการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • กำกับดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
 • พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
 • กำกับดูแลให้มีระบบป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
 • กำกับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา

นางทองอุไร ลิ้มปิติ

ประธานกรรมการ

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย

กรรมการ

นางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์

กรรมการ

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์

กรรมการ

นายยศ กิมสวัสดิ์

กรรมการ

นายวสันต์ เทียนหอม

กรรมการ

นางสาวรสา กาญจนสาย

กรรมการ

นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ

กรรมการ

นายสมพร มูลศรีแก้ว

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายพงศธร มณีพิมพ์

เลขานุการคณะกรรมการ

 

ภารกิจของ BAM

การติดตามเรียกเก็บหนี้ (NPL)

 • ปรับกระบวนการทำงานเพื่อเปลี่ยน NPL เป็นเงินสดหรือทรัพย์สินรอการขาย
 • เร่งเจรจาให้ได้ข้อยุติเพื่อให้ได้เงินสดหรือโอนทรัพย์หลักประกันชำระหนี้
 • กรณีไม่ได้ข้อยุติให้ดำเนินการบังคับคดี เพื่อเปลี่ยนหลักประกันเป็น         ทรัพย์สินรอการขาย

การจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPA)

 

จำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

 • ออกบูธร่วมกับงานมหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และตามห้างสรรพสินค้าต่างจังหวัดที่มี NPA ของ BAM เป็นจำนวนมาก
 • จัดประมูลทรัพย์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สำหรับ NPA เพื่อการลงทุน
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อเร่งกระตุ้นให้เกิดการขายทรัพย์ให้ได้รวดเร็วมากขึ้น

 

เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการจัดการทรัพย์

 • คัดเลือกและปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายตามความต้องการของตลาด
 • หารายได้ในระหว่างการรอขายด้วยการให้เช่า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและป้องกันการเสื่อมสภาพของทรัพย์ลงไป
 • สำรวจทรัพย์อย่างสม่ำเสมอ และติดป้ายประกาศขายทุกรายการ
 

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจ

BAM ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานที่สำคัญไว้ดังนี้

 • ปรับกระบวนการดำเนินงานด้วยการเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อเร่งให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเงินสดให้มีความรวดเร็วขึ้น
 • มุ่งเน้นการเพิ่มขนาดสินทรัพย์ที่สร้างโอกาสในการแข่งขัน ด้วยการกำหนดเป้าหมายซื้อ NPL ที่คำนึงถึงหลักประกันที่เป็นที่ต้องการของตลาด ในขณะที่ NPA ต้องมีสภาพคล่องดีและสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้โดยเร็ว
 • บริหารจัดการ NPL ด้วยการปรับกระบวนการทำงานเพื่อเร่งให้ได้ข้อยุติ ส่วนการบริหารจัดการ NPA มุ่งเน้นวิธีการขายให้เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ประเภททรัพย์ และเกรดทรัพย์
 • จัดการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมทั้งในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงิน และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของ BAM
 • การพัฒนาระบบข้อมูลองค์กรด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานและฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและรองรับกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้วยการสร้างระบบจัดการองค์ความรู้ เพื่อเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
 • มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านการศึกษา ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบความเดือดร้อน ส่งเสริมด้านกีฬา ดนตรี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การปลูกป่า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

วันหยุดประจำปี BAM

มกราคม
2561
จ.
01
วันขึ้นปีใหม่
อ.
02
ชดเชยวันสิ้นปี (วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560)
มีนาคม
2561
พฤ.
01
วันมาฆบูชา
เมษายน
2561
ศ.
06
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ศ.
13
วันสงกรานต์
จ.
16
ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 และ วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561)
พฤษภาคม
2561
อ.
01
วันแรงงานแห่งชาติ
อ.
29
วันวิสาขบูชา
กรกฎาคม
2561
ศ.
27
วันอาสาฬหบูชา
จ.
30
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561)
สิงหาคม
2561
จ.
13
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561)
ตุลาคม
2561
จ.
15
ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561)
อ.
23
วันปิยมหาราช
ธันวาคม
2561
พ.
05
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
จ.
10
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
จ.
31
วันสิ้นปี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

BAM ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีมาตรฐานการจัดการ และจริยธรรมทางธุรกิจที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและสาธารณชนในกระบวนการดำเนินงานของ BAM ที่มีความเป็นอิสระ โปร่งใส มีประสิทธิภาพและยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้ BAM ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถืออันเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกรรมของ BAM เพื่อนำพาองค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

โครงสร้างของ BAM มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ โดยมีการแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ซึ่ง BAM ได้กำหนดหลักบรรษัทภิบาลขององค์กรไว้ 7 ประการ ดังนี้

 • ความสำนึกและเข้าใจในหน้าที่
 • ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
 • ความเป็นธรรมต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีคำอธิบายได้
 • ความโปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้
 • การกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และความมุ่งมั่นขององค์กรในการดำเนินงานที่ชัดเจน
 • การมีจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตย์
 • ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ

นโยบายการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

จรรยาบรรณคู่ค้า

จรรยาบรรณคู่ค้า

คู่มือ CG

คู่มือ CG