ประกาศ BAM

ข่าวสารองค์กรและประกาศสำคัญต่างๆ จาก BAM
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาค่าบริการเช่าระบบสารสนเทศบนเครือข่าย Cloud Computing

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดหา ผู้ให้บริการเช่าระบบสารสนเทศบนเครือข่าย Cloud Computing...

...
ประกาศวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 104747 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) "BAM" มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมบ้านตึก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง...

...
ประกาศวันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ (ประเภท 1) ประจำปี 2560 จำนวน 317 คัน

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จำนวน 317 กรมธรรม์...

...
ประกาศวันที่ : 9 ธันวาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ราคากลางต่อสัญญาสมาชิกรับข้อมูลคดีล้มละลายและคดีขายทอดตลาดทรัพย์

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” ได้ต่อสัญญาสมาชิกรับข้อมูลคดีล้มละลายและคดีขายทอดตลาดทรัพย์ กับบริษัท ดาต้า มาร์ท จำกัด...

...
ประกาศวันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประมูลรถยนต์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
ประกาศวันที่ : 4 มีนาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาการผลิตงาน Viral Clip จำนวน 1 ชิ้นงาน

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจ้างการผลิตงาน Viral Clip...

...
ประกาศวันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญยื่นซองเสนอราคารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 คัน โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตและความรับผิดชอบการจัดซื้อรถยนต์ และราคากลาง ตามเอกสารแนบ...

ประกาศวันที่ : 19 ธันวาคม 2559
 

ประกาศอัตราดอกเบี้ย BAM

ณ วันที่ 27 เมษายน 2559
  MLR MOR MRR
ลูกค้าเก่า 6.25 % 7.00 % 7.50 %
ลูกค้าใหม่ 6.25 % 7.00 % 7.50 %

ข่าวสาร BAM

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
ตุลาคม
27

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... 

วันที่ : 27 ตุลาคม 2559
มกราคม
25

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมผู้บริหาร ร่วมมอบครุภัณฑ์ในการทำทันตกรรม...

วันที่ : 25 มกราคม 2560