ประกาศ BAM

ข่าวสารองค์กรและประกาศสำคัญต่างๆ จาก BAM
http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure&projectId=M62110011789&templateType=P0&temp_Announ=P&temp_itemNo=&seqNo=
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 1 หลัง รหัสทรัพย์ DEPTHSH0160 โครงการเมธารมย์
ประกาศวันที่ : 31 ตุลาคม 2562
ของที่ระลึกในโอกาสที่ BAM เข้าเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562
ประกวดราคาจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวันที่ : 25 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้าง ทําความสะอาดพร้อมขนทิ้ง และตัดกุญแจห้อง ทรัพย์สินรอการขาย รหัสทรัพย์สิน HSPKCU1520, HSPKCU1521 โครงการเมืองใหม่บางพลี 17 ด้วยวิธีพิเศษ
ประกาศวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประเภทเฟอร์นิเจอร์ (เก้าอี้ที่ไม่ได้ใช้งาน)
ประกาศวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญบริษัทประกันภัยขึ้นทะเบียนเพื่อรับประกันภัยทรัพย์สิน ประจำปี 2563
ประกาศวันที่ : 23 สิงหาคม 2562
ประกวดราคาจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานใหญ่ BAM ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้างการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย รหัสตลาด DAPTHSH0109 จํานวน 1 หลัง ด้วยวิธีพิเศษ
ประกาศวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562
 

ประกาศอัตราดอกเบี้ย BAM

ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
  MLR MOR MRR
ลูกค้าเก่า 6.00 % 6.75 % 6.75 %
ลูกค้าใหม่ 6.00 % 6.75 % 6.75 %

ข่าวสาร BAM

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
ตุลาคม
25

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM และกองทุนฟื้นฟูฯ เตรียมเสนอขาย IPO 1,535 ล้านหุ้น หลังสำนักงาน ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง ชูจุดเด่นบริษัทบริหารสินทรัพย์ใหญ่ที่สุดของประเทศ* ประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจในทุกภาวะเศรษฐกิจ และการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องในอดีต...

วันที่ : 25 ตุลาคม 2562
กันยายน
26

 นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM

วันที่ : 26 กันยายน 2562