ประกาศ BAM

ข่าวสารองค์กรและประกาศสำคัญต่างๆ จาก BAM
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาเพื่อให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบการพิมพ์แบบ Multi-Function
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดหาบริษัทเพื่อให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบการพิมพ์แบบ Multi-Function......
ประกาศวันที่ : 22 สิงหาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย รหัสทรัพย์ DF-LPO-FT-0100001
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะทำการจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินรหัส DF-LPO-FT-0100001 ตั้งอยู่......
ประกาศวันที่ : 15 ธันวาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของบริษัท
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจัดซื้อประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของบริษัท โดยคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560......
ประกาศวันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เรื่อง ราคากลางต่อสัญญาจัดจ้างผู้ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินรอการขาย
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  “BAM” ได้ต่อสัญญาจ้างผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สินรอการขาย รหัส DA-NKP-FT-0100001 กับ บริษัทรักษาความปลอดภัย ลาดบัวหลวง 59 จำกัด......
ประกาศวันที่ : 15 ธันวาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจำหน่ายป้าย LED
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจำหน่ายป้าย LED โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคาให้กับประชาชนทั่วไป โดยมีราคากลางเป็นเงิน......
ประกาศวันที่ : 19 กรกฎาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาของชำร่วย สำหรับแจกลูกค้าซื้อทรัพย์ BAM ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดทำของชำร่วยสำหรับแจกลูกค้าซื้อทรัพย์ BAM ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้แก่ ลำโพงบลูทูธ (Set Speaker Bluetooth) และกระเป๋าผ้า 600D......
ประกาศวันที่ : 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคารถยนต์ของบริษัท
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์ของบริษัทปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นรถยนต์ Toyota จำนวน 47 คัน......
ประกาศวันที่ : 14 กรกฎาคม 2560
 

ประกาศอัตราดอกเบี้ย BAM

ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
  MLR MOR MRR
ลูกค้าเก่า 6.25 % 7.00 % 7.00 %
ลูกค้าใหม่ 6.25 % 7.00 % 7.00 %

ข่าวสาร BAM

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
ธันวาคม
15

BAM ขนทรัพย์ NPA ทั่วไทย จำนวนกว่า 500 รายการ มูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาท จำหน่ายในงาน “Thailand Smart  Money ” อัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าซื้อทรัพย์ที่บูธ...

วันที่ : 15 ธันวาคม 2560
พฤศจิกายน
30

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กร CSR เป็นเลิศ”...

วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2560