ประกาศ BAM

ข่าวสารองค์กรและประกาศสำคัญต่างๆ จาก BAM
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาเพื่อให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบการพิมพ์แบบ Multi-Function
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดหาบริษัทเพื่อให้บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบการพิมพ์แบบ Multi-Function......
ประกาศวันที่ : 22 สิงหาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยโครงการ ลานดาว ทาวเวอร์ จำนวน 4 ยูนิต
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) "BAM" มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชุดพักอาศัยโครงการลานดาว ทาวเวอร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ......
ประกาศวันที่ : 17 ตุลาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาประกันภัยรถยนต์บริษัท
ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (รถใหม่ป้ายแดง) จำนวน 47 กรมธรรม์......
ประกาศวันที่ : 19 ตุลาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ราคากลางงานเพิ่มปรับปรุงและตกแต่งอาคารสำนักงานสุราษฎร์ธานี
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) "BAM" ได้จัดจ้างบริษัท ยศวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จัำกัด เป็นผู่้รับจ้างปรับปรุงและตกแต่ง......
ประกาศวันที่ : 20 ตุลาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาจำหน่ายป้าย LED
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จะจำหน่ายป้าย LED โดยวิธีการยื่นซองเสนอราคาให้กับประชาชนทั่วไป โดยมีราคากลางเป็นเงิน......
ประกาศวันที่ : 19 กรกฎาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 216 ชุด
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์สืบราคาการจัดซื้อแบตเตอรี่แห้ง จำนวน 216 ชุด......
ประกาศวันที่ : 22 สิงหาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคารถยนต์ของบริษัท
ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์ของบริษัทปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นรถยนต์ Toyota จำนวน 47 คัน......
ประกาศวันที่ : 14 กรกฎาคม 2560
 

ประกาศอัตราดอกเบี้ย BAM

ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
  MLR MOR MRR
ลูกค้าเก่า 6.25 % 7.00 % 7.00 %
ลูกค้าใหม่ 6.25 % 7.00 % 7.00 %

ข่าวสาร BAM

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
ตุลาคม
17

วันนี้ (17 ตุลาคม 2560) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ BAM ร่วมลงนามสัญญาจำหน่ายสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) ปี 2560 มูลค่าเงินต้นคงค้างรวม 6,971 ล้านบาท ช่วยลด NPL ธอส. ลงเหลือ 4.61% ของยอดสินเชื่อคงค้าง หรือลดลง 0.68%... 

วันที่ : 17 ตุลาคม 2560
มกราคม
25

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมผู้บริหาร ร่วมมอบครุภัณฑ์ในการทำทันตกรรม...

วันที่ : 25 มกราคม 2560