ประกาศ BAM

ข่าวสารองค์กรและประกาศสำคัญต่างๆ จาก BAM
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาหมึกพิมพ์ประจำปี 2560

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อ หมึกพิมพ์ ประจำปี 2560 จำนวน 36 รายการ...

...
ประกาศวันที่ : 17 มีนาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น จำนวน 2 คูหา ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 52864-5 ต.ร่องฟอง(ทุ่งโฮ้ง) อ.เมือง จ.แพร่

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) "BAM" มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น จำนวน 2 คูหา ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 52864-5 ต.ร่องฟอง(ทุ่งโฮ้ง) อ.เมือง จ.แพร่...

...
ประกาศวันที่ : 31 มีนาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ (ประเภท 1) ประจำปี 2560 จำนวน 317 คัน

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จำนวน 317 กรมธรรม์...

...
ประกาศวันที่ : 9 ธันวาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลทรัพย์ NPA

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” ได้ดำเนินการจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ดูแลทรัพย์ NPA กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด...

...
ประกาศวันที่ : 31 มีนาคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประมูลรถยนต์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
ประกาศวันที่ : 4 มีนาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาเสื้อยืดโปโล ประจำปี 2561

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดหาผู้รับจ้างผลิตเสื้อยืดโปโลตามแบบรูป เพื่อเป็นเครื่องแบบพนักงานประจำปี 2561...

...
ประกาศวันที่ : 22 มีนาคม 2560
ขอเชิญยื่นซองเสนอราคารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 คัน โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตและความรับผิดชอบการจัดซื้อรถยนต์ และราคากลาง ตามเอกสารแนบ...

ประกาศวันที่ : 19 ธันวาคม 2559
 

ประกาศอัตราดอกเบี้ย BAM

ณ วันที่ 27 เมษายน 2559
  MLR MOR MRR
ลูกค้าเก่า 6.25 % 7.00 % 7.50 %
ลูกค้าใหม่ 6.25 % 7.00 % 7.50 %

ข่าวสาร BAM

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
มีนาคม
13

BAM คัดทรัพย์เด่น ทำเลทอง จำนวนกว่า 400 รายการ มูลค่ากว่า 3,500 ล้านบาท พร้อมจำหน่ายในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 36 อัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าซื้อทรัพย์ด้วยเงินสด หรือกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่น มูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท...

วันที่ : 13 มีนาคม 2560
มกราคม
25

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมผู้บริหาร ร่วมมอบครุภัณฑ์ในการทำทันตกรรม...

วันที่ : 25 มกราคม 2560