ประกาศ BAM

ข่าวสารองค์กรและประกาศสำคัญต่างๆ จาก BAM
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาบำรุงรักษาโปรแกรมลิขสิทธิ์กู้คืนระบบสารสนเทศ (SRM)

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมลิขสิทธิ์กู้คืนระบบสารสนเทศ (SRM)... 

...
ประกาศวันที่ : 11 มกราคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ตั้งอยู่บน น.ส.3ก. เลขที่ 9966 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) "BAM" มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงซ่อมทาวน์เฮ้าส์ชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง...

...
ประกาศวันที่ : 23 ธันวาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคาประกันภัยรถยนต์ (ประเภท 1) ประจำปี 2560 จำนวน 317 คัน

ด้วย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จำนวน 317 กรมธรรม์...

...
ประกาศวันที่ : 9 ธันวาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ราคากลางการต่อสัญญาจ้างพนักงานรับ - ส่งเอกสารและสิ่งของภายนอก ประจำปี 2560

ด้วย  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) “BAM” ได้ต่อสัญญาจ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสารและสิ่งของภายนอก...  

...
ประกาศวันที่ : 23 มกราคม 2560
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประมูลรถยนต์ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
ประกาศวันที่ : 4 มีนาคม 2559
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญยื่นซองเสนอราคางานการจัดทำรายงานประจำปี 2559

ด้วย  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  “ BAM”  มีความประสงค์จัดทำรายงานประจำปี 2559 จำนวน 1,000 เล่ม และ CD รายงานประจำปี 2559  จำนวน 500 แผ่น...  

...
ประกาศวันที่ : 20 มกราคม 2560
ขอเชิญยื่นซองเสนอราคารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์  กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) “BAM” มีความประสงค์จัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 คัน โดยมีข้อกำหนดรายละเอียดขอบเขตและความรับผิดชอบการจัดซื้อรถยนต์ และราคากลาง ตามเอกสารแนบ...

ประกาศวันที่ : 19 ธันวาคม 2559
 

ประกาศอัตราดอกเบี้ย BAM

ณ วันที่ 27 เมษายน 2559
  MLR MOR MRR
ลูกค้าเก่า 6.25 % 7.00 % 7.50 %
ลูกค้าใหม่ 6.25 % 7.00 % 7.50 %

ข่าวสาร BAM

ข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจ
ตุลาคม
27

นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... 

วันที่ : 27 ตุลาคม 2559
กันยายน
23

กฤษณ์ เสสะเวช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด หรือ BAM พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กไทยในงานพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด

วันที่ : 23 กันยายน 2557